19 de juny de 2024
TERMINOLOGIA D’ELS BASTIMENTS MENORS CATALANS DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DEL SEGLE XX
Cerca per:
Idioma:
Llengua d'origen:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
 
Introducció Obra Autor Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
acc.accepció
adj.adjectiu
angl. / enanglès
aràrab
b. m.bastiment menor
c. adj.concurrència adjectival
c. nom. f.concurrència adjectival
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina
c. nom. m.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m. | c. nom. f.concurrència nominal (una forma per al mascuí i una altra per al femení)
c. nom. m. i f.concurrència nominal masculina i femenina
c. nom. m. o f.concurrència nominal masculina o femenina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina
c. v.concurrència verbal
elgrec
esespanyol
euèuscar
EUAEstats Units d’Amèrica
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
frfrancès
glgallec
ititalià
loc. adv.locució adverbial
loc. v.locució verbal
m.[substantiu] masculí
m. | f.[substantiu] amb una forma pel masculí i una pel femení
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
n.nascut | nascula
n. pr. f.nom propi femení
n. pr. m.nom propi masculí
núm.número
ptportuguès
Sin. abs.sinònim absolut
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
subst.substantiu
V.vegeu
v. intr.verb intransitiu
v. intr. pron.verb intransitiu pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu
v. tr. i intr.verb transitiu i intransitiu
v. tr. pron.verb transitiu pronominal