DICCIONARI ENCICLOP√ąDIC DE MEDICINA
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Àrees temàtiques Abreviacions Taules i imatges Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
programa «CiT (Terminologia de ci√®ncies i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d'Informàtica (IEC)
 
 
CR√ąDITS
 
DOI: 10.2436/10.7010.01.1
 
L'edici√≥ en l√≠nia (2012) del Diccionari enciclop√®dic de medicina ha estat possible gr√†cies al programa «CiT (Terminologia de ci√®ncies i tecnologia)», de la Secci√≥ de Ci√®ncies i Tecnologia de l'IEC.
 
© Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
© Enciclopèdia Catalana, SAU Barcelona
© 2012, Institut d'Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia.
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l'edició: maig de 2012
 
Aquesta obra est√† sotmesa a les condicions de la llic√®ncia p√ļblica Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar p√ļblicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s'hi facin constar els autors. Aquesta autoritzaci√≥ √©s sens prejudici dels drets derivats dels usos leg√≠tims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una c√≤pia completa dels termes de la llic√®ncia a l'adre√ßa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes seg√ľents: a) RECONEIXEMENT EXPL√ćCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l'IEC. b) NO COMERCIALITZACI√ď. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLIC√ąNCIA. S'han d'especificar ben clarament els termes de la llic√®ncia d'√ļs concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d'explotaci√≥ poden concedir permisos que depassin els termes d'aquesta llic√®ncia.