DICCIONARI ENCICLOP√ąDIC DE MEDICINA
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Àrees temàtiques Abreviacions Taules i imatges Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Abreviacions
AbreviacióDescripció
abrevabreviatura
adjadjectiu
advadverbi
dealemany
enanglès
esespanyol/ castellà
frfrancès
grgrec
ititalià
loc llatlocució llatina
n fnom femení
n f plnom femení plural
n mnom masculí
n m plnom masculí plural
n m, fnom masculí i femení
n m/fnom masculí o femení
Sinsinònim
Sin complsinònim complementari
VVegeu
v intrverb intransitiu
v intr pronverb intransitiu pronominal
V tambéVegeu també
v trverb transitiu
v tr pronverb transitiu pronominal