26 de setembre de 2021
DICCIONARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Arbre de camp Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
Presentació
 
De tots els recursos naturals que posseïm en aquest planeta, el sòl és el que enllaça i permet l’existència de tots els altres recursos, entre els quals els que són vitals per a l’existència de la vida a la Terra: aigua, aire, vegetació i ecosistemes. És per aquest motiu que, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement del sòl, esdevé tan important poder disposar d’un diccionari especialitzat que contingui una descripció lingüística científicament precisa de tots i cadascun dels termes utilitzats en aquesta disciplina científica, d’aquí el gran valor del present diccionari multilingüe de la ciència del sòl (DMCS).
 
La transcendental rellevància d’aquest diccionari consisteix en el fet que no es tracta tan sols del resultat d’una tasca de recopilació, sinó més aviat del fruit d’una anàlisi aprofundida. El DMCS és un diccionari terminològic en línia i en obert amb una llicència Creative Commons que es posa a la disposició dels estudiants i de la comunitat científica desinteressadament per a tots els països, i que permet compartir, entre països de dos continents i amb llengües diferents, una informació tan valuosa com aquesta. Una obra que, a més, ofereix un reconeixement tàcit de l’existència d’un coneixement i maneig sostenible prehispànic del recurs sòl.
 
Per tot això, la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS) agraeix al doctor Jaume Porta aquest gran esforç com a director i coautor del DMCS, pel fet d’haver emprès aquest projecte i haver sabut integrar el treball de totes les persones que hi participen com a coautors, assessors d’especialitat, coordinadors i col·laboradors de les diferents llengües en la coordinació i la revisió terminològica i lexicogràfica, especialment al Servei d’Informàtica i al Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i a les altres institucions que el fan possible. Tot aquest treball de recerca permetrà a la comunitat edafològica enriquir, compartir i aprofundir en conceptes, cultura i història.
 
Dra. Laura Bertha Reyes
Secretària general de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo
Presidenta de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl
 
Introducció
 
El diccionari multilingüe de la ciència del sòl és una iniciativa de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), que compta amb la participació d’altres societats: la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, així com amb la col·laboració del Termcat, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Real Academia Galega (RAG) i de la Real Academia Española (RAE). Es planteja com un diccionari terminològic sincrònic en línia, amb accés obert, amb entrades separades en espanyol (amb americanismes), català, gallec i portuguès (amb americanismes), i amb equivalències en anglès i francès en tots els casos. El diccionari s’està elaborant per àmbits d’especialitat de la ciència del sòl. La part disponible (sis-centes entrades) és la corresponent a Propietats fisicoquímiques, químiques i comportament del sòl, que és el resultat del treball conjunt i desinteressat d’especialistes de la SECS i de la Sociedad Portuguesa da Ciência do Solo, sota la direcció de Prof. Dr. Jaume Porta.
 
La versió en català és coordinada per la Prof. Dra. Rosa M. Poch (Universitat de Lleida - SECS), la versió en gallec pel Prof. Dr. Eduardo García-Rodeja (Universidade de Santiago de Compostela - SECS) i la versió en portuguès pel Prof. Dr. Fernando M. Girão Monteiro (Instituto Superior de Agronomia, Lisboa - SPCS). Especialistes en lexicografia de l’IEC (Josep M. Mestres, Joana Torres i Mireia Trias), de la RAG (Francisco Díaz-Fierros) i de la RAE (Chelo Tovar) han supervisat els treballs en cadascuna d’aquestes llengües.
 
S’ha previst que la participació dels membres de les societats de ciència del sòl que integren la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo permeti incorporar els americanismes, que s’afegiran a mesura que es vagin acceptant les propostes rebudes.
 
Antecedents
 
El diccionari té com a antecedent el Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl (edició en línia de 2010), els autors del qual són Jaume Porta i Rosa M. Poch i que fou elaborat en el marc del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» de l’Institut d’Estudis Catalans. Al mateix temps, el Vocabulari tenia com a antecedent l’obra publicada per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989, el Lèxic de la ciència del sòl, els autors del qual són Jaume Porta, Montserrat Ferret, Narcís Teixidor i Rosa M. Poch. Aquests treballs han permès identificar els termes utilitzats en Ciència del Sòl i han servit de base per a plantejar el diccionari multilingüe de la ciència del sòl, que amplia el nombre d’entrades, d’àrees d’especialitat i inclou les definicions.
 
Estructura del web
 
El lloc web conté les pàgines següents:
 
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació del diccionari multilingüe de la ciència del sòl editat en línia.
   b) Autors: apartat en el qual apareixen els autors de cada branca de l’arbre de camp.
   c) Arbre de camp: apartat en el qual s’inclouen totes les àrees d’especialitat de l’arbre de camp del diccionari.
   d) Abreviacions: espai en què s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions utilitzades en aquesta obra.
   e) Bibliografia: apartat que permet consultar la llista d’obres bibliogràfiques utilitzades per a cadascuna de les branques de l’arbre de camp.
   f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les institucions, autors i persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició en línia.
   g) Ajuda: espai en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat es pot trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden fer les cerques. En aquest apartat trobareu: una breu explicació dels camps de cerca i com podeu realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, s’indica la direcció de correu electrònic per a enviar suggeriments: jporta@macs.udl.cat.