15 de juny de 2024
DICCIONARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autories Arbre de camp Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Arbre de camp
Atmosfera i agua del sòl
Ciència del sòl
Classificació, taxonomia i correlació de sòls
Components minerals del sòl
Components orgànics del sòl
Conceptes generals del sistema edàfic
Fertilitat química del sòl
Gestió i ús sostenible del sòl
Informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Origen del sòl i organitzacions edàfiques
Propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Propietats físiques i comportament del sòl
Qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls