13 de juny de 2024
VOCABULARI DE LA PSICOLOGIA DEL CONDICIONAMENT I DE L’APRENENTATGE
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Arbre de camp
activitat nerviosa superior
ambient social
animal
aparell
aprenentatge
aprenentatge de conceptes
aprenentatge percepto-motor
aprenentatge serial
aprenentatge social
aprenentatge verbal
associació
atenció
camp obert
clau
comunicació no verbal
condicionament
condicionament clàssic
condicionament de retard, o de traça
condicionament d'evitació
condicionament operant
conducta
conducta molar
conducta social
conducta verbal
control de privació
deambulació
disseny experimental
drogues, fàrmacs
educació especial
ensenyament
epistemologia
estimulació
estimulació auditiva
etologia
execució
experimentalment
fàrmac o droga
gàbia de Skinner
gàbia de vaivé
general
generalització
generalització de la discriminació
gradient
instint
interferència
laberint
laboratori
llei de l'efecte
memòria
mesura d'aprenentatge
mesura de retenció
mètode d'aprenentatge
modificació de conducta
motivació
necessitat
oblit
observació
paràmetre de resposta
personalitat
principi
privació
privació social
procés cognitiu
procés d'aprenentatge
procés percepto-motor
programa
programa múltiple
programes
programes concurrents
prova
psicoanàlisi
psicofarmacologia
rata
reflex
reforçament
reforçament social
reforçament verbal
registrador
registrador acumulatiu
registre
registre acumulatiu
rendiment acadèmic
resposta emocional
retenció
soca
solució de problemes
temps de reacció
teoria
teoria de l'aprenentatge
teoria del condicionament
teràpia
teràpia de conducta
transferència
trastorn d'aprenentatge