15 de juliol de 2024
VOCABULARI DE LA PSICOLOGIA DEL CONDICIONAMENT I DE L’APRENENTATGE
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
abrev.abreviatura
acr.acrònim
adj.adjectiu
c. adj.concurrència adjetival
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
c. v.concurrència verbal
enanglès
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
m.[substantiu] masculí
m. pl.[substantiu] masculí plural
prep.preposició
Sin. abs.sinònim absolut
V.vegeu
v. intr.verb intransitiu
v. pron.verb pronominal
v. tr.verb transitiu