Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureactivitat (VPCA)
veureactivitat (AQQ)
 química
veureactivitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureactivitat (DCA)
 dret
 economia
veureactivitat (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca activitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activitat f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1920; Soler 1921, Garcia 1974; Balasch i Mengual 1976; Tobeña 1977.
en activity subst.

activitat f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
símb.: a
química
Valor que reemplaça la concentració en l’expressió termodinàmicament correcta d’un equilibri. L’activitat de X és donada per aX = [X] γX, on γX és el coeficient d’activitat i [X] és la concentració de X.
en activity subst.

activitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat d’actiu, facultat d’obrar.
de Aktivität
en activity
es actividad
fr activité
it attività

activitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
economia
Conjunt d’operacions i tasques que duu a terme una persona o un col·lectiu.
en activity subst.
es actividad f.
fr activité f.

activitat f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
símb.: a
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Activitat iònica.
Sin. pref.: activitat iònica c. nom. f.
es actividad
eu aktibitate