Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurebase (VOCFOR)
 fotointerpretaciĂł forestal
 representaciĂł del relleu, superfĂ­cies, instruments topogrĂ fics
veurebase (GLOSCOR)
veurebase (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veurebase (AQQ)
 quĂ­mica
veurebase (DEM)
 quĂ­mica
veurebase (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurebase (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebase (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebase (DEM)
 altres ciències/tecnologies
veurebase (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca base a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

base f.
Vocabulari forestal
fotointerpretaciĂł forestal
representaciĂł del relleu, superfĂ­cies, instruments topogrĂ fics
Vegeu la figura G.

base f.
Glossari de corrosiĂł
SubstĂ ncia quĂ­mica que dĂłna ions hidroxils (OH) en dissoluciĂł aquosa.
Sin. compl.: Ă lcali m.
de Alkali n., Base f.
en alkali subst., base subst.
es álcali m., base f.
fr alcali m., base f.

base f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Pasta.
Ant.: dors de capa1 m.
en basis
es base
fr basculer

base f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Substància que disminueix la concentració de H+ quan és afegida a l’aigua.
en base subst.

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Tota substància, molecular o iònica, capaç de captar ions hidrògens o protons, com són els ions OH- i tots els anions dels àcids dèbils. L’amoníac i les amines, per tant, resulten inclosos directament en aquesta definició generalitzada de base.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Element o ingredient principal o essencial d’una mescla, d’un compost, d’un medicament, etc.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò sobre què alguna cosa descansa. En l’estació vertical, hom anomena base de sosteniment l’espai comprès entre els punts extrems d’ambdós peus.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò per què alguna cosa se sosté; part o element fonamental, essencial d’una cosa, d’una estructura, d’una relació.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres ciències/tecnologies
En matemàtica, nombre del qual són funció tots els nombres d’una taula d’un sistema numèric i que ha servit per a construir aquesta taula.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Part inferior d’alguna cosa per on aquesta descansa sobre el seu suport.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base