Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebotó (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurebotó (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurebotó (DEM)
 cirurgia
veurebotó (DEM)
 dermatologia
veurebotó (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebotó (DPF)
 transport ferroviari
Cerca botó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

botó m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. pref.: gemma f.

botó m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: badoc m.

botó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Nom de diferents objectes en forma de botó o bola que tenen una finalitat comparable a la d’un botó.
de Knopf
en bouton, button
es botón
fr bouton
it bottone

botó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Furóncol o pàpula.
de Knopf
en bouton, button
es botón
fr bouton
it bottone

botó m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Terme general que denomina una part, un element (normal o patològic), un òrgan, una zona, etc., en forma circular o esfèrica.
de Knopf
en bouton, button
es botón
fr bouton
it bottone

botó m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Part central de la roda per on es col·loca a l’eix.
es cubo
fr moyeu de roue
2. Peça, generalment rodona, emprada per establir contactes elèctrics, empènyer un piu o una lleva, etc.
es botón
fr bouton, plot, touche