Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureconca (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureconca1 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureconca1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veureconca (ATGC)
 geografia
veureconca (DCA)
 geografia
 geologia
veureconca (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureconca (BMC)
 geografia i meteorologia nàutica
veureconca2 (VOCFOR)
 divisió del territori
veureconca2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca conca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conca f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en basin subst., catchment subst.
es cuenca f.
fr bassin f.

conca1 f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
en basin subst.
es cuenca f.
fr bassin m.

conca1 f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Depressió de l’escorça terrestre, de forma indeterminada (ovalada, allargada) i de dimensions molt variables (d’uns pocs a milers de quilòmetres quadrats), dins o al marge d’un continent, a les depressions i fosses marines; la qual és, o ha estat, un indret de sedimentació actual o antiga i afavorida per la subsidència, on s’hi depositen sèries sedimentàries molt potents, i productes volcànics.
Sin. abs.: conca sedimentària f.
en basin, sedimentary basin
es cuenca, cuenca sedimentaria
fr bassin, bassin sédimentaire

conca f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Territori rodejat de muntanyes.
2. Territori les aigües del qual aflueixen a un mateix riu o llac.
Ex.: La conca del Segre lliura les seves aigües al Ebre.

conca f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
geologia
Territori circumdat de muntanyes.
Sin. compl.: cubeta f.
V. t.: cubeta f., depressió2 f.
en basin subst.
es cuenca f.
fr bassin m.

conca f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Territori més deprimit que les zones adjacents.
V. t.: conca de drenatge c. nom. f.
en basin
es cuenca
fr bassin

conca f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nàutica

conca2 f.
Vocabulari forestal
divisió del territori

conca2 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. Territori circumdat de muntanyes.
2. Territori més deprimit que les zones adjacents.
Sin.: cubeta f., depressió f.
en basin
es cubeta, cuenca
fr bassin, cuvette