Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecorrosió (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurecorrosió (GLOSCOR)
veurecorrosió (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecorrosió1 (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques efusives i vulcanites
 roques metamòrfiques
veurecorrosió1 (DCA)
 geologia
veurecorrosió (ATGC)
 geografia
veurecorrosió (LMC)
 construcció
veurecorrosió (VOCAUTO)
veurecorrosió2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecorrosió2 (DCA)
 química
Cerca corrosió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corrosió f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

corrosió f.
Glossari de corrosió
Atac d’un material per reacció amb el medi que l’envolta, i que té com a conseqüència la deterioració o modificació de les seves propietats.
de Korrosion f.
en corrosion subst.
es corrosión f.
fr corrosion f.

corrosió f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en corrosion subst.
es corrosión f.
fr corrosion f.

corrosió1 f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
petrologia endògena: processos i estructures
roques efusives i vulcanites
roques metamòrfiques
1. Procés de modificació de la part externa d’un mineral (o d’un xenòlit) format anteriorment pel magma hoste, com a resultat de la resorció, la dissolució o la fusió.
2. Resorció parcial d’un cristall.
en corrosion
es corrosión
fr corrosion

corrosió1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Forma d’erosió superficial de les roques provocada per agents químics. La corrosió se sol produir en l’aigua, normalment per dissolució.
en corrosion subst.
es corrosión f.
fr corrosion f.

corrosió f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Excavació de la terra per l’acció de corrents fluvials, de les geleres o del vent.

corrosió f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Korrosion
en corrosion
es corrosión
fr corrosion

corrosió f.
Vocabulari de l’automòbil
en corrosion subst.
es corrosión f.

corrosió2 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Acció de corroir; l’efecte.
2. Forma d’erosió de les roques, sempre superficial, provocada pels agents químics o bioquímics.
en corrosion
es corrosión
fr corrosion

corrosió2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Deterioració superficial dels metalls per agents químics.
en corrosion subst.
es corrosión f.
fr corrosion f.