Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veuredifusió (VOCLUM)
 luminotècnia
veuredifusió (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredifusió (AQQ)
 química
veuredifusió (DEM)
 física
 química
veuredifusió (CIHC)
 biologia cel·lular
veuredifusió1 (DGEOL)
 geoquímica
veuredifusió (DCA)
 física
 química
veuredifusió (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredifusió (LBICA)
 internet
veuredifusió (LBQCCA)
 bioquímica
Cerca difusió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

difusió f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Alteració de la distribució espacial d’una radiació de llum, la qual, després d’ésser reflectida per una superfície o bé de travessar un medi adequat, es propaga en múltiples direccions. Si la difusió és perfecta, la superfície difusora emet llum d’acord amb la llei de Lambert.

difusió f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en diffusion subst.
es difusión f.
fr diffusion f.

difusió f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Moviment aleatori de molècules en un líquid o gas (o, molt lentament, en un sòlid).
en diffusion subst.

difusió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
En tecnologia nuclear, col·lisió entre dos corpuscles, durant la qual una part de l’energia es transfereix de l’un a l’altre. És un dels principals procediments de separació d’isòtops.
de Diffusion
en diffusion
es difusión
fr diffusion
it diffusione

difusió f.
Citologia i histologia (citologia)
biologia cel·lular
Sin.: transport passiu m.
en diffusion subst., passive transport subst.
es difusión f., transporte pasivo m.

difusió1 f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Desplaçament de matèria produït pel moviment de les partícules a l’interior d’un medi sòlid, líquid o gasós.
en diffusion
es difusión
fr diffusion

difusió f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
química
Transport de matèria produït pel moviment caòtic molecular que tendeix a compensar un gradient de concentració. La difusió ocorre en tots els estats de la matèria, tot i que el procés és molt més lent en els sòlids que en els líquids i gasos.
en diffusion subst.
es difusión f.
fr diffusion f.

difusió f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Moviment espontani d’ions i molècules dins un solvent donat (gas, líquid o sòlid) per efecte d’un gradient de pressió o de concentració (activitat química) des de les àrees de concentració més alta cap a altres de concentració més baixa. Es tracta d’un moviment brownià. En el sòl, els processos de difusió més importants afecten els gasos dins la fase gasosa del sòl i els que hi ha a l’aire circumdant, així com el moviment dels nutrients cap a l’arrel i al dels ions de les sals dissoltes en la fase líquida.
en diffusion
es difusión
eu difusio
fr diffusion
gl difusión
pt difusão

difusió f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en broadcast subst.

difusió f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
en diffusion subst.
es difusión f.