Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuredisgregació (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veuredisgregació (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredisgregació (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredisgregació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredisgregació (DEM)
 química
veuredisgregació1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredisgregació (ATGC)
 geografia
veuredisgregació2 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredisgregació3 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca disgregació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

disgregació f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

disgregació f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Dissociació dels grans o dels diferents elements que componen una roca per meteorització física (per ex., dilatació diferencial, o l’acció del gel i del desgel) i per descomposició química i bioquímica (sovint hidròlisi), afavorida notablement per la presència d’esquerdes.
en crumbing, desintegration, slaking
es disgregación
fr désagrégation

disgregació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en disaggregation subst.
es disgregación f.
fr désagrégation f.

disgregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de disgregar o de disgregar-se; l’efecte.

disgregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Operació química consistent a solubilitzar en aigua substàncies insolubles o en els àcids dissolvents usuals en anàlisi química.

disgregació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés pel qual un fragment sec, endurit o aparentment cimentat es desfà o disgrega quan se submergeix en aigua o en una solució d’agents químics durant un temps determinat. Per exemple, un fragment de fragipan es desfà quan se submergeix en aigua; un fragment de duripan ho fa quan se submergeix i s’agita en una solució de KOH o NaOH concentrat; o un fragment d’horitzó càlcic endurit en estat sec, quan se submergeix en aigua durant 24 h.
V. t.: assaig de disgregació c. nom. m.
en slake
es disgregación
fr désagrégation

disgregació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció de separar-se o desunir-se les roques per la influència dels agents atmosfèrics.
2. Resultat de l’acció de separar-se o desunir-se les roques per la influència dels agents atmosfèrics.

disgregació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés pel qual una roca es dissocia en els seus components o es trosseja. Pot tenir lloc en la superfície o en la massa d’una roca porosa o diaclasada, per diversos mecanismes: 1) per efecte de cicles de congelació-descongelació (crioclàstia); 2) per meteorització per hidròlisi (p. e., formació d’una sorra granítica); 3) pel creixement de cristalls en els porus d’una roca humida, on, quan se n’evapora l’aigua, precipiten els ions que contenia dissolts l’aigua i cristal·litza una sal (haloclàstia).
V. t.: sorra granítica c. nom. f., crioclàstia f., haloclàstia f.
en crumbling, desintegration
es desmoronamiento
fr effritement
pt desagregação

disgregació3 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Dissociació dels components d’una roca per efecte de la meteorització física, química o bioquímica, afavorida per la presència d’esquerdes.
en slake
es disgregación
fr désagrégation