Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureemissió (VPCA)
veureemissió (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veureemissió (VOCLUM)
 luminotècnia
veureemissió (AQQ)
 química
veureemissió (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureemissió (QUIMFIS)
 química
veureemissió (DCA)
 residus
veureemissió (DJC)
 dret ambiental
veureemissió (NOV)
 enginyeria
Cerca emissió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

emissió f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Cruz 1973; Garcia i Garau 1973; Roca 1973; Basil 1974; Castellanos 1975; Lleonart 1975; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en emission (of a response) subst.

emissió f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Descàrrega de material de qualsevol tipus per un volcà, esp. gasos i laves; els materials fragmentaris llançats reben el nom de projeccions volcàniques.
en emission
es descarga, emisión
fr émission

emissió f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Alliberament d’energia radiant per la matèria.

emissió f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en emission subst.

emissió f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en emission subst.
es emisión f.

emissió f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 48, 50, 52, 55, 163, 165, 168
en emission subst.

emissió f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Alliberament d’un efluent líquid, sòlid, energètic, gasós o de vibració al medi, esp. a l’atmosfera.
V. t.: immissió f.
en emission subst.
es emisión f.
fr émission f.

emissió f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Descàrrega a l’atmosfera de matèries, substàncies o formes d’energia procedents d’una font susceptible de produir contaminació atmosfèrica.
es emisión

emissió f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.