Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureesllavissada (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureesllavissada (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureesllavissada1 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureesllavissada (ATGC)
 geografia
veureesllavissada (DCA)
 geologia
veureesllavissada (LMC)
 construcció
veureesllavissada (DPF)
 transport ferroviari
veureesllavissada2 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
Cerca esllavissada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

esllavissada f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Despresa i caiguda d’una massa de terra, de rocs, etc., d’un marge, d’un vessant, d’un cingle, d’un mur.
2. Moviment, segons un pla o un eix de rotació, de terra, neu o roca, que resulta de la fracturació per esforços de cisalla segons una o diverses superfícies.
Sin.: esllavissament m., tarter | tartera m. i f.
Sin. vulg.: correguda de terres f., ensobinada1 f., ensulsiada f., ensulsida f., esbaldregada f., escagassada f., escaguitxada f., escorgegat m., escorjada f., esllavissall m., esllenegada f., esllufada f., llavessada f., llenegada f., lliscada f., remoll m., solsida f., tórrec m.
en collapse, earth flow, falling down, landslide
es deslizamiento, desmoronamiento, desprendimiento
fr chute, éboulement, glissement

esllavissada f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en landslide subst.
es deslizamiento m., corrimiento m.
fr glissement de terrain c. nom. m., éboulement de terrain c. nom. m.

esllavissada1 f.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
Vegeu la figura J.
es corrimiento m., desprendimiento m.

esllavissada f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Buit produït en un marge en esllavissar-se.
2. P. EXT. Terra i pedres que han caigut daltabaix d’un espadat o d’un faldar molt inclinat.
Ex.: Amb pluges fortes, pel cantó del Vallespir es produeixen grans esllavissades al Canigó.
Sin. compl.: llavassada f.

esllavissada f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Despreniment d’una massa de terra que cau d’un marge, d’un vessant, d’un cingle, d’un mur, etc., sovint després d’una pluja intensa, pel fet que l’aigua incrementa el pes del material i en disminueix la cohesió o, en alguns casos, a causa d’una excavació.
Sin. compl.: ensulsiada f., ensulsida f., esbaldregada f., esllavissament m.
V. t.: allau f., corriment de terres m.
en landslip subst., landslide subst.
es deslizamiento m., desmoronamiento m., desprendimiento m.
fr glissement m., éboulement m.

esllavissada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: esllavissament m.
de Erdrutsch
en landslide
es corrimiento, deslizamiento
fr éboulement

esllavissada f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’esllavissar-se.
es desmoronamiento, desprendimiento
fr éboulement

esllavissada2 f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Vegeu la figura K.
Sin. compl.: ensobinada1 f., ensulsiada f., esbaldregada f., esllavisall m., llavassada f., rossolada f.
V.: esllavissament m.