Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurefruit (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefruit1 (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurefruit1 (DJC)
 dret
veurefruit (ATGC)
 geografia
veurefruit (NOV)
 enginyeria
veurefruit (DAGRIC)
 agricultura
veurefruit2 (VOCFOR)
 fruits i rama
veurefruit2 (DJC)
 dret
veurefruit3 (DJC)
 dret civil
Cerca fruit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fruit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Producte de la concepció, fill.
de Frucht
en fruit
es fruto
fr fruit
it frutto

fruit1 m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
V.: fruit2 m.

fruit1 m.
Diccionari jurídic
dret
Producció de la terra que ret una utilitat.
Ex.: Els camps de la finca donaran fruits abundosos.
es fruto

fruit m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Producte de la fecundació de les plantes.

fruit m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 78 de la quarta sèrie.
es fruto m.
fr fruit m.
it frutto m.

fruit m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Òrgan de les angiospermes, originat pel desenvolupament de l’ovari, que conté les llavors i contribueix a la seva disseminació.
es fruto m.

fruit2 m.
Vocabulari forestal
fruits i rama
en fruit subst.
es fruto m.
fr fruit m.

fruit2 m.
Diccionari jurídic
dret
Profit o utilitat que alguna cosa produeix.
Ex.: Els fruits del seu treball. Els fruits d’una bona educació. Treballar sense fruit. Donar fruit un treball.
es fruto

fruit3 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Utilitat o rendiment derivat d’un bé o dret.
V. t.: usdefruit m.
es fruto