Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureherència (VPCA)
veureherència (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureherència (VOCBIOREP)
 biologia
veureherència (DEM)
 genètica
veureherència (DEM)
 genètica
veureherència (GEN)
 genètica
veureherència1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureherència1 (DJC)
 dret
veureherència (DCA)
 biologia
 dret
veureherència (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca herència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

herència f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia i col·lab. 1977.
en heredity subst.

herència f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en inheritance subst.
es herencia f.
fr héritage m.

herència f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en heredity subst., inheritance subst.
es herencia f.

herència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Fenomen de transmissió a la descendència d’un conjunt de gens, o de caràcters controlats genèticament, que té un individu d’una determinada espècie.
Sin. compl.: hereditat
de Erbanlage, Erblichkeit, Heredität, Vererbung
en heredity, inheritance
es herencia
fr hérédité, héritage
it eredità, ereditarietà

herència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Conjunt dels caràcters transmesos d’uns genitors a uns descendents.
Sin. compl.: hereditat
en heritage

herència f.
Genètica
genètica
en inheritance subst.
es herencia f.

herència1 f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Conjunt de partícules detrítiques i de minerals, en un sediment, que no han estat formats in situ, sinó que procedeixen de la destrucció i transformació d’una roca mare externa a la conca.
es herencia
fr héritage

herència1 f.
Diccionari jurídic
dret
Dret d’heretar.
Ex.: Renunciar a l’herència.
Sin. compl.: heretatge1 m.

herència f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
dret
Transmissió, per mitjà dels gens, dels caràcters biològics dels genitors als descendents. El medi, en l’estat que el deixem, serà l’herència ambiental que rebran les noves o futures generacions.
en heredity subst., inheritance subst.
es herencia m.
fr hérédité f.

herència f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
V.: mineral heretat c. nom. m.
en inheritance
es herencia
fr héritage
gl herdanza