Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurepantà (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurepantà1 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veurepantà1 (DCA)
 geologia
veurepantà (ATGC)
 geografia
veurepantà (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurepantà (BMC)
 construccions i edificis
 geografia i meteorologia nàutica
veurepantà2 (VOCFOR)
 pesca continental
veurepantà2 (DCA)
 geografia
 urbanisme
Cerca pantà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

pantà m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia fluvial i lacustre
Sector de terreny planer cobert per un mantell d’aigües estancades poc profundes, sovint fangoses i riques en matèria orgànica, el qual es pot formar a prop de la costa o en certes regions de l’interior mal drenades o endorreiques; les aigües experimenten canvis de nivell importants, segons el règim hidrogràfic; sovint representa un llac en procés de rebliment; segons el clima, la part del pantà més soma és ocupada per la vegetació herbàcia o arbòria.
V. t.: aiguamoll1 m.
en fen, marsh, moor, swamp
es cenagal, ciénaga, pantano
fr mare, marécage

pantà1 m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Cal utilitzar preferentment embassament.

pantà1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Terreny impermeable i planer, recobert per un mantell d’aigües poc profundes, sovint fangoses i riques en matèria orgànica, format prop de la costa o en àrees interiors mal drenades i que pot ser parcialment cobert de vegetació herbàcia o arbòria.
en swamp subst., marsh subst.
es pantano m.
fr marécage m.

pantà m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Fondalada on es recullen, i naturalment hi resten, les aigües sobre un fons més o menys fangós.
2. Gran dipòsit d’aigua creat artificialment en una vall.
Ex.: En la capçalera de la Tet, a l’alta Cerdanya, s’estén el pantà artificial de les Bulloses.

pantà m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Depressió de poca profunditat recoberta d’aigua, en ambients de clima amb abundants i freqüents pluges o en sòls escassament drenats, que permet la instal·lació de vegetació adaptada a l’excés d’aigua. Els sòls tenen un contingut elevat de matèria orgànica amb un escàs grau de descomposició i característiques lligades a una absència d’oxigen lliure. Els ambients palustres són propis de torberes, maresmes i pantans.
Sin. compl.: aiguamoll m.
V. t.: condicions àqüiques c. nom. m., Histosol m., propietats gleiques c. nom. f. pl., vegetació helòfila c. nom. f., vegetació hidròfila c. nom. f., zona humida c. nom. f.
en marsh
es zona palustre
fr zone palustre, marais
gl zona palustre, pantano

pantà m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
construccions i edificis
geografia i meteorologia nàutica
Dipòsit artificial d’aigua de grans dimensions que es forma interrompent el curs d’un riu o bé fent créixer estanys mitjançant grans rescloses.
Sin. compl.: embassament m.

pantà2 m.
Vocabulari forestal
pesca continental
V.: embassament m.

pantà2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
urbanisme
Dipòsit artificial de grans dimensions en què s’embassa aigua i que es forma interrompent el curs d’un riu en una vall o fent créixer un llac per mitjà d’una gran presa, amb l’objectiu d’emmagatzemar aigua per a l’ús agrícola, industrial i domèstic, per a generar energia, i per a regular el cabal i controlar revingudes i inundacions. Els pantans tenen un impacte important sobre el medi físic i biòtic (modificació del paisatge i dels règims hidrològics, alteració d’hàbitats, proliferació d’insectes, etc.), però també aporten diferents beneficis socials (disponibilitat d’aigua, recreació, etc.).
Sin. compl.: embassament m.
en reservoir subst.
es pantano m.
fr réservoir m.