Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurereducció (GLOSCOR)
veurereducció (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurereducció (AQQ)
 química
veurereducció (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurereducció (DEM)
 cirurgia
 fisioteràpia
 traumatologia i ortopèdia
veurereducció (DEM)
 biologia
veurereducció (DEM)
 química
veurereducció (BIOQ)
 bioquímica
veurereducció1 (DGEOL)
 geoquímica
veurereducció1 (DCA)
 química
Cerca reducció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

reducció f.
Glossari de corrosió
Guany d’electrons d’una substància en una reacció determinada.
V. t.: reducció catòdica c. nom. f.
de Reduktion f.
en reduction subst.
es reducción f.
fr réduction f.

reducció f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en reduction subst.
es reducción f.
fr réduction f.

reducció f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Guany d’electrons.
V. t.: metall alcalí c. nom. m.
en reduction subst.

reducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de reduir o reduir-se; l’efecte.
de Reduktion
en reduction
es reducción
fr réduction
it riduzione

reducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
fisioteràpia
traumatologia i ortopèdia
Restitució a llur posició anatòmica dels ossos fracturats o luxats, i també dels òrgans desplaçats patològicament, per exemple l’intestí herniat.
de Reduktion
en reduction
es reducción
fr réduction
it riduzione

reducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Desaparició progressiva en l’escala filogenètica d’un òrgan que originalment es desenvolupava en la vida embrionària i era funcional en l’adulta, i que, gradualment, en el curs de l’evolució, esdevé vestigial en l’embrió i no es manifesta en l’estat adult de l’espècie.
de Reduktion
en reduction
es reducción
fr réduction
it riduzione

reducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Terme emprat originalment per a designar les transformacions dels òxids metàl·lics en els corresponents metalls lliures mitjançant l’eliminació d’oxigen. Posteriorment, aquest concepte s’estengué a tots aquells processos de combinació d’un element o compost amb l’hidrogen. En l’actualitat inclou qualsevol procés en el qual el nombre d’oxidació d’un element disminueix a causa del guany d’un o més electrons. Atès que els electrons guanyats han d’ésser cedits per un altre element (el reductor), cada reducció és acompanyada d’una oxidació. Hom també considera reduccions moltes reaccions de la química orgànica en les quals no es produeix un guany formal d’electrons, però si un desplaçament d’aquests dins la molècula.
de Reduktion
en reduction
es reducción
fr réduction
it riduzione

reducció f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en reduction subst.

reducció1 f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Guany d’electrons d’una espècie un una reacció química.
en reduction
es reducción
fr réduction

reducció1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Reacció química que implica el guany d’un o més electrons en una molècula, un àtom o un ió.
V. t.: redox1 adj.
en reduction subst.
es reducción f.
fr réduction f.