Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veuretextura (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuretextura (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuretextura (DEM)
 histologia
veuretextura (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 física
veuretextura1 (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veuretextura1 (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuretextura (ATGC)
 geografia
veuretextura (DCA)
 edafologia
veuretextura (DAGRIC)
 agricultura
veuretextura2 (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Cerca textura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

textura f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Forma i dimensió absoluta i relativa dels cristalls d’una roca (Spry, 1969).
2. Relació entre els minerals constituents (i amb la matèria vítria) d’una roca endògena, o sedimentària, la qual és definida per la cristal·linitat, la granulositat i les relacions de contacte entre els grans (alguns autors, com Pettijohn, hi afegeixen la fàbrica i l’empaquetament, angl. packing).
3. Segons autors moderns, tipus específic de microestructura en què les parts components presenten una orientació dominant.
en texture
es textura
fr texture

textura f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
V.: anàlisi granulomètrica c. nom. f.
en texture subst.
es textura f.
fr texture f.

textura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
Manera o disposició particular dels elements que formen els teixits.

textura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
física
Conjunt de propietats físiques d’un aliment que depenen de la disposició i les característiques fisicoquímiques (densitat, viscositat, tensió superficial) i biològiques de les partícules que l’integren.

textura1 f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Sin. pref.: granulometria1 f.

textura1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Proporcions relatives de les diferents fraccions de partícules minerals d’una mostra de sòl establertes segons la grandària. A partir de les proporcions de les fraccions d’argila, llim i sorra i amb l’ajut d’un triangle de textures es pot establir la classe textural a la qual pertany la mostra. Cal tenir en compte que tant el nombre de fraccions de mides, com els criteris per a establir els límits entre les diferents fraccions granulomètriques varien segons el sistema de classificació utilitzat. El sistema més generalitzat és el del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA).
Sin. compl.: classe textural c. nom. f.
en soil texture
es textura
fr texture
gl textura
pt textura

textura f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Ordenació dels constituents d’una roca o d’una associació de minerals.

textura f.
Diccionari de les ciències ambientals
edafologia
Proporció relativa de partícules minerals de sorra, de llim i d’argila que conté el sòl. Bàsicament, les textures són arenosa, llimosa i argilosa, i donen al sòl unes propietats fisicoquímiques determinades.
en texture subst.
es textura f.
fr texture f.

textura f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Naturalesa i disposició de les partícules elementals d’un sòl definides per la seva dimensió (argiles, llims, sorres i graves), que determinen el conjunt de les propietats físiques d’aquest sòl.
es textura f.

textura2 f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
V.: grava3 f., arena1 f., llim m., argila f.