Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurexoc (VPCA)
veurexoc (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurexoc (VMIN)
 mineralogia
veurexoc (DEM)
 cardiologia
 Ã²rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veurexoc (DEM)
 cardiologia
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
veurexoc (DPF)
 transport ferroviari
Cerca xoc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

xoc m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Cruz 1973; Garcia 1974; Tobeña 1977.
Sin. abs.: correntada f., descàrrega f.
en shock (electric) subst.

xoc m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Guix per a dibuixar o escriure (Menorca).

xoc m. dial.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: guix m.

xoc m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Topada d’un cos contra un altre. En medicina, dit —per extensió— de la topada del cor o d’una artèria contra un òrgan veí o contra la mà de l’observador que palpa.
de Stoss
en shock
es choque
fr choc
it urto

xoc m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
Síndrome transitòria, de caràcter dinàmic i progressiu, en la qual, per l’existència d’un volum de sang circulant insuficient o per una distribució anormal del cabal cardíac, l’afluència sanguínia en els teixits disminueix fins a valors inferiors a les necessitats mínimes per a un metabolisme oxidatiu. Clínicament es manifesta per signes d’insuficient irrigació perifèrica (pal·lidesa, cianosi, suor freda, etc.), descens de la tensió arterial, amb taquicàrdia i pols filiforme, disminució de la funció renal (oligoanúria), nàusees i set. Una vegada iniciat el xoc, l’organisme respon amb una reacció compensadora (taquicàrdia, vasoconstricció, derivació de la sang per les fístules arteriovenoses, etc.) que origina una disminució del retorn venós amb la consegüent caiguda del volum cardíac que, en darrer terme, no fa sinó tancar el cercle viciós del xoc. En un sentit ampli, el mot indica qualsevol situació anormal, física o mental, deguda a una causa orgànica o funcional, sobtada i transitòria.
Sin. compl.: col·lapse cardiocirculatori, shock
de Schock
en shock
es choque
fr choc
it choc, shock

xoc m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Col·lisió violenta.
es choque, colisión
fr choc