Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureaïllar (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureaïllar (DJC)
 dret
veureaïllar (NOV)
 enginyeria
veureaïllar (DPF)
 transport ferroviari
veureBaillarger, Jules Gabriel François (DEM)
 epònims
veurecoeficient de Maillard (DEM)
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureestria de Baillarger (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureestria externa de Baillarger (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureestria interna de Baillarger (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureGaillard (DEM)
 epònims
Cerca aïllar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aïllar v. tr.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
Sin. pref.: isolar v. tr.

aïllar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Separar {alguna persona o alguna cosa} de totes les altres.
Ex.: Han aïllat l’acusat perquè no es trobés cara a cara amb les víctimes.
Sin. compl.: isolar v. tr.
es aislar

aïllar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 59 de la quarta sèrie.
es aislar v. tr.
fr isoler v. tr.
it isolare v. tr.

aïllar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Evitar que passi alguna cosa d’un lloc a un altre.
Sin. compl.: isolar v. tr.

Baillarger, Jules Gabriel François n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Neuròleg francès, 1809-1890.
V.: estria de Baillarger f., signe de Baillarger m.

coeficient de Maillard m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Coeficient que expressa la relació entre la urea i el nitrogen total de l’orina.

estria de Baillarger f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les estries externa i interna de Baillarger.
Sin. compl.: banda de Baillarger, capa de Baillarger, estriació de Baillarger, línia de Baillarger

estria externa de Baillarger f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Conjunt de fibres tangencials que travessa la capa granular interna de l’escorça cerebral.
Sin. compl.: banda de Gennari, capa de Gennari, estria de Gennari, línia de Gennari

estria interna de Baillarger f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Conjunt de fibres tangencials que travessa la capa piramidal interna de l’escorça cerebral.

Gaillard n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome de Gaillard.