Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veurea mitjan (DJC)
 dret
veureactivitat iònica mitjana (QUIMFIS)
 química
veureadenoma de l’orella mitjana (DEM)
 anatomia patològica
 otorinolaringologia
veurealçària mitjana (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veurealtura mitjana de la conca (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurearena mitjana (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurearena mitjana (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureargila mitjana (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureargila mitjana (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureartèria meníngia mitjana (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca a mitjan a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a mitjan loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Cap a la meitat de.
Ex.: Encara no se sap la data exacta, però sembla que es publicarà a mitjan febrer. A mitjan setmana van aparèixer proves noves contra l’acusada.
Sin. compl.: a mig | a mitja loc. prep.
es a mediados de

activitat iònica mitjana c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 83, 86, 89
en mean ionic activity subst.

adenoma de l’orella mitjana m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
otorinolaringologia
Tumor de l’orella mitjana observat en persones d’entre 20 i 40 anys, constituït microscòpicament per un patró de creixement sòlid, glandular o trabecular de cèl·lules uniformes, cuboïdals o cilíndriques. Hom especula amb la seva possible naturalesa neuroendocrina, en relació amb el tumor carcinoide de l’orella mitjana.

alçària mitjana c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Vegeu la figura G.
fr hauteur moyenne c. nom. f.

altura mitjana de la conca c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
es altura media de la cuenca c. nom. f.

arena mitjana c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en medium sand subst.
es arena media c. nom. f.
fr sable moyen c. nom. m.

arena mitjana c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Fracció de partícules minerals del sòl amb diàmetre aparent entre 250 i 500 μm, segons el criteri USDA, i entre 200 i 630 μm, segons el criteri FAO.
Sin. compl.: sorra mitjana c. nom. f.
en medium sand
es arena media
fr sable moyen
gl area media
pt areia média

argila mitjana c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en medium clay subst.
es arcilla media c. nom. f.
fr argile moyenne c. nom. f.

argila mitjana c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Fracció de partícules minerals del sòl amb diàmetre aparent entre 0,08 i 0,2 μm, segons Eduardo Besoain. S’utilitza en anàlisis mineralògiques.
en medium clay
es arcilla media
fr argile moyenne
gl arxila media
pt argila média

artèria meníngia mitjana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, maxil·lar; branques, anterior i posterior; distribució, ossos del crani, duramàter, múscul tensor del timpà, gangli semilunar i òrbita.
Vegeu Taula de les artèries.