Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veureabast (DPF)
 transport ferroviari
veureabast del vent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabastament (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veureabastament (LMC)
 construcció
veureabastament d’aigua (DCA)
 urbanisme
veureabastar (DPF)
 transport ferroviari
veureabastiment d’aigua (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaigua d’abastament (DCA)
 química
veurealabastrat | alabastrada (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurealabastre (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca abast a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abast m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’abastar.
fr rattrapage

abast del vent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Distància al llarg de la qual el vent té un flux ininterromput.
en wind fetch
es alcance del viento
fr fetch du vent, portée du vent
gl alcance do vento
pt alcance do vento

abastament m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines
Sin. pref.: proveïment m.

abastament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: proveïment m., subministrament m.
de Versorgung
en supply
es abastecimiento, suministro
fr approvisionnement, fourniture

abastament d’aigua m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Obtenció i distribució d’aigua de qualitat de manera regular i fiable mitjançant un conjunt funcional d’obres, instal·lacions, canonades i equipaments.
Sin. compl.: subministrament d’aigua m.
en water supply subst.
es abastecimiento de agua m.
fr approvisionnement en eau m.

abastar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Coincidir en un mateix tram de bloqueig i a la mateixa hora dos trens del mateix sentit, la qual cosa fa necessari apartar el tren més lent per deixar pas al més ràpid.
es alcanzar

abastiment d’aigua m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Subministrament d’aigua.
es abastecimiento de agua

aigua d’abastament f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Aigua destinada a l’ús humà. L’aigua d’abastament procedeix d’una estació de tractament d’aigües, d’una deu, d’una llera o d’una captació d’aigua subterrània i passa per la xarxa de distribució o per un dipòsit de servei.
Sin. compl.: aigua de consum f., aigua de subministrament f.
en supply water subst.
es agua de abastecimiento f.
fr eau de consommation f.

alabastrat | alabastrada adj. inus.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Semblant a l’alabastre.
Sin.: alabastrenc | alabastrenca adj., alabastrí | alabastrina adj.

alabastre m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
sedimentologia: petrologia sedimentària
Mineral o roca, varietat del guix de cristal·lització molt fina, generalment blanc i translúcid, emprat en escultura per la seva particular blanesa.
Sin. vulg.: pedra de llum f.
en alabaster
es alabastro
fr albâtre