Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (88 registres)
veureabat (DJC)
 dret canònic
veureabatedor | abatedora (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureabatible (NOV)
 enginyeria
veureabàtic -a (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureabatiment (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureabatiment (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureabatiment (LPV)
 maniobra
veureabatiment (DPESCA)
 pesca
veureabatiment (DCA)
 residus
veureabatiment manual (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
Cerca abat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abat m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Superior d’un monestir autònom o d’una col·legiata en la major part dels ordes monàstics i canonicals masculins.
es abad

abatedor | abatedora m. i f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
fr abatteur m.

abatible adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 54 de la primera sèrie.

abàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Relatiu o pertanyent a l’abàsia.
Sin. compl.: abàsic -a

abatiment m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
es apeo m.
fr abattage m.

abatiment m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Acció d’abatre en una mina o en una pedrera.
en stoping
es arranque
fr abattage

abatiment m.
Lèxic del patí de vela
maniobra
Desviació, d’una embarcació, a sotavent del seu rumb o de la posició per causa de la força del vent.
en drift
es abatiminento
fr abattée
nl drift

abatiment m.
Diccionari de pesca
pesca
Desviació d’una embarcació cap a sotavent per efecte del vent.
es abatimiento m.

abatiment m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Disminució de contaminants en un medi (aire, aigua, etc.).
en abatement subst.
es abatimiento m.
fr abattement m.

abatiment manual m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Explotació minera i arrencada del mineral que hom fa a pic i pala, sense la maquinària moderna.
Sin.: explotació a pic i pala f.
en hand mining, hand stoping
fr abattage à la main