Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (73 registres)
veureabsolut (DPF)
 transport ferroviari
veureabsolutisme (DJC)
 dret constitucional
veureabsolutori | absolutòria (DJC)
 dret
veureacomodació ocular absoluta (DEM)
 oftalmologia
veureactivitat absoluta (QUIMFIS)
 qu√≠mica
veureacumulació absoluta (DMCSC)
 components minerals del s√≤l
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
veureadverbi de grau absolut (GTG)
veureagrafia absoluta (DEM)
 malalties i s√≠ndromes
 neurologia
veureagrafia absoluta (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurealcohol absolut (DEM)
 qu√≠mica
Cerca absolut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absolut adj. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del senyal que no es pot ultrapassar quan ordena la parada.
es absoluta
fr absolu

absolutisme m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Sistema de govern en qu√® el poder suprem √©s exercit per una autoritat √ļnica, sense cap mena de limitaci√≥ constitucional o jur√≠dica.
es absolutismo

absolutori | absolutòria adj.
Diccionari jurídic
dret
Que absol.
Ex.: L’advocat presentà proves absolutòries.
es absolutorio | absolutoria

acomodació ocular absoluta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Acomodació de cada ull per separat.

activitat absoluta c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 61, 72, 199
en absolute activity subst.

acumulació absoluta c. nom. f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Proc√©s pel qual t√© lloc un augment en la proporci√≥ d‚Äôun component en un horitz√≥ o al s√≤l a causa d‚Äôaportacions d‚Äôaquest component. Per exemple, aportaci√≥ de Ca2+ i HCO3 dissolts en aigua que precipiten en forma de CaCO3, de manera que augmenta la proporci√≥ d‚Äôaquest component a la zona en la qual tingui lloc la precipitaci√≥; aportaci√≥ de ferro en forma redu√Įda, Fe2+, que precipita en forma d‚Äô√≤xids de ferro, Fe3+.
V. t.: acumulació1 f., acumulació relativa c. nom. f., concreció1 f., cuirassa ferruginosa c. nom. f., nòdul1 m., endopèdon càlcic c. nom. m., endopèdon gípsic c. nom. m., endopèdon espòdic c. nom. m.
en absolute accumulation
es acumulación absoluta
fr accumulation absolue
gl acumulación absoluta

adverbi de grau absolut m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de grau que situa en una escala quantitativa una determinada propietat o situació, sense relació amb cap altra quantitat o entitat quantificable.
Ex.: Treballa molt
GEIEC: 16.7a
Ant.: adverbi de grau relatiu
es adverbio de grado absoluto m.

agrafia absoluta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Impossibilitat total d’escriure ni tan sols lletres desconnectades.
Sin. compl.: agrafia atàctica, agrafia literal

agrafia absoluta f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Agrafia per escriure lletres a√Įllades.
Sin. compl.: agrafia atàctica f., agrafia atàxica f., agrafia literal f.
en ataxic agraphia subst.
es agrafía absoluta f., agrafía atáctica f., agrafía atáxica f., agrafía literal f.

alcohol absolut m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Etanol pur, del qual ha estat eliminada totalment l’aigua, encara que en la pràctica en conté traces i el seu grau de puresa és del 99,5 al 99,9 %.
Sin. compl.: alcohol anhídric, alcohol deshidratat