Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 123 (1.230 registres)
veureabreacció (DEM)
 farmacologia
 psiquiatria
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureabstracció (DEM)
 salut mental
veureabstracció (DEM)
 odontoestomatologia
veureabstracció (DEM)
 química
veureacceleració de la velocitat de reacció (BIOQ)
 bioquímica
veureacció (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
 preparació i plantació
veureacció (VPCA)
veureacció (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureacció (COFI)
 comptabilitat
veureacció (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
Cerca acció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abreacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
psiquiatria
tècniques diagnòstiques i de tractament
Descàrrega emocional que permet a un subjecte d’alliberar-se de l’efecte nociu lligat a un record traumàtic. Pot produir-se espontàniament, després d’un interval més o menys llarg a partir del traumatisme inicial, en el curs d’una psicoteràpia (mètode catàrtic) o per acció farmacodinàmica.

abstracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Procés mental mitjançant el qual alguns dels elements que constitueixen una realitat concreta són destriats dels altres i considerats separadament.
de Abstraktion
en abstraction
es abstracción
fr abstraction
it astrazione

abstracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Maloclusió deguda al descens de les dents per sota del pla d’oclusió normal.
de Abstraktion
en abstraction
es abstracción
fr abstraction
it astrazione

abstracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Separació dels constituents volàtils d’una mescla, destil·lació.
de Abstraktion
en abstraction
es abstracción
fr abstraction
it astrazione

acceleració de la velocitat de reacció c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en reaction rate acceleration subst.

acció f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
preparació i plantació

acció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1933.
en action subst.

acció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Influència d’una cosa en una altra, efecte produït per l’activitat d’una cosa en una altra.
de Aktion, Wirkung
en action
es acción
fr action
it azione

acció f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en share subst., stock subst.
es acción f.

acció f.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en action subst.
es acción f.