Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 18 (180 registres)
veurea vegades (DJC)
 dret
veureabadessa (DJC)
 dret
veureaclarida de capçades (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
veureactivitats en surada relacionades amb la construcciĂł naval (BMC)
 activitats i oficis nĂ utics
veureadenosinadesaminasa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 reumatologia
veureadesiara (DJC)
 dret
veureadestrament (VPCA)
veureadvocadesc | advocadesca (DJC)
 dret
veureaigĂĽes privades (VOCFOR)
 pesca continental
veureaigĂĽes residuals regenerades (DCA)
 residus
Cerca adés a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a vegades loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En algunes ocasions.
Ex.: En el judici, a vegades es veia plorar la demandant.
Sin. compl.: a cops loc. adv., a voltes loc. adv., de vegades loc. adv.
es a veces

abadessa f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Superiora d’un monestir o convent d’un orde monàstic o canonical femení.
Ex.: La primera abadessa del monestir de Pedralbes, Sobirana d’Otzet, fou la superiora de la comunitat entre el 1327 i el 1336.
es abadesa

aclarida de capçades c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Sin. pref.: aclarida alta c. nom. f.

activitats en surada relacionades amb la construcciĂł naval c. nom. f. pl.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nĂ utics

adenosinadesaminasa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: ADA
bioquĂ­mica i biologia molecular
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
reumatologia
Enzim del metabolisme de les purines que catalitza de forma reversible el pas d’adenosina a inosina. Constitueix un paràmetre de gran sensibilitat i especificitat per a determinació d’infecció tuberculosa en els embassaments peritoneals. La seva determinació en els embassaments pleurals no és tan específica, per bé que molt útil, car pot proporcionar falsos positius en la pleuritis de l’artritis reumatoide, el mesotelioma i en limfomes. També pot aplicar-se en l’estudi de les artritis tuberculoses expressades clínicament com una monoartritis amb embassament sinovial i sense alteracions radiològiques. El seu dèficit congènit provoca una immunodeficiència combinada greu, de caràcter hereditari autosòmic recessiu, indiferenciable clínicament de la forma clàssica, caracteritzada per l’aparició d’infeccions greus de tipus víric, fúngic o bacterià.

adesiara adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
De tant en tant.
Ex.: Va ser acusat per robar adesiara del compte de l’empresa.
es de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando

adestrament m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a.
en learning subst.

advocadesc | advocadesca adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
D’advocat o advocada.
Ex.: Mitjançant tècniques advocadesques, aconseguí que el testimoni s’exaltés.
es abogadesco | abogadesca

aigĂĽes privades c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
pesca continental

aigĂĽes residuals regenerades f. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Aigües residuals que, a conseqüència del tractament a què han estat sotmeses, són idònies per a un ús beneficiós.
en reclaimed waste water subst.
es aguas residuales regeneradas f. pl.
fr eau résiduelle épurée f.