Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureAdministració Espacial i Aeronàutica Nacional (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureConveni per a la prevenció de la contaminació marina provocada per abocaments des de naus i aeronaus (DCA)
 ciències polítiques
veuredret aeronàutic (DJC)
 dret internacional públic
veureindústria aeronàutica (FONECO)
 economia
veuremapa aeronàutic (ATGC)
 geografia
veuremedicina aeronàutica (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
veureNational Aeronautics and Space Administration (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca aeronau a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Administració Espacial i Aeronàutica Nacional n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: NASA
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
V.: National Aeronautics and Space Administration n. pr. f.

Conveni per a la prevenció de la contaminació marina provocada per abocaments des de naus i aeronaus n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Oslo el 1972, que reuní la signatura d’onze països europeus (Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Holanda, Islàndia, Noruega, Portugal i Suècia), per a reduir els abocaments al nord-est de l’oceà Atlàntic i la contaminació marina que s’hi produeix.
Sin. compl.: Conveni d’Oslo n. pr. m.
en Convention for the prevention of marine pollution by dumping from ships and aircraft n. pr.
es Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por los barcos y la aviación n. pr. m.
fr Convention pour la prévention de pollution marine produite pour les bateaux et l’aviation n. pr. f.

dret aeronàutic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
Dret aeri.
Sin. pref.: dret aeri c. nom. m.
es derecho aéreo, derecho aeronáutico

indústria aeronàutica c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en aircraft manufacture subst.

mapa aeronàutic c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Mapa de contingut específic destinat, especialment, a la gent relacionada amb l’aviació.

medicina aeronàutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
Branca de la medicina que estudia, preveu i tracta els fenòmens fisiopatològics provocats per desplaçaments aeris.
Sin. compl.: aeromedicina

National Aeronautics and Space Administration n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: NASA
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Agència del govern dels Estats Units d’Amèrica creada el 1958 per a l’exploració de l’espai exterior, entre altres aspectes, per tal d’expandir la comprensió científica de la terra, del sistema solar i de l’univers; crear noves tecnologies espacials innovadores, i avançar en la investigació aeronàutica i aeroespacial. El lloc web és www.nasa.gov (consultat el 2019).
en National Aeronautics and Space Administration
es Administración Espacial y Aeronáutica Nacional c. nom. f.
fr Administration Nationale pour l’Aéronautique et l’Espace
gl Administración Espacial e Aeronáutica Nacional