Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureafinitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureafinitat1 (DJC)
 dret
veureafinitat (NOV)
 enginyeria
veureafinitat (DAGRIC)
 agricultura
veureafinitat2 (DJC)
 dret canònic
veureafinitat biològica (DEM)
 biologia
veureafinitat d’unió (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureafinitat de reacciĂł (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureafinitat electrònica (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureafinitat geoquĂ­mica (DGEOL)
 geoquĂ­mica
Cerca afinitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afinitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Parentiu, proximitat o acostament entre coses que concorden, s’assemblen, tenen connexió en molts punts.
de Affinität
en affinity
es afinidad
fr affinité
it affinitĂ 

afinitat1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Parentiu, per matrimoni, d’un cònjuge amb els parents de l’altre cònjuge.
es afinitat

afinitat f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 63 de la tercera sèrie.

afinitat f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Compatibilitat entre el patró i l’empelt, que repercuteix en el creixement normal de la planta.
es afinidad f.

afinitat2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Impediment diriment que resulta del parentiu d’afinitat en línia directa.
es afinitat

afinitat biològica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Semblança existent entre els organismes, per raó de filogènia o d’acció ambiental (convergència biològica).

afinitat d’unió c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en binding affinity subst.

afinitat de reacciĂł c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 73, 182
en affinity of reaction subst.

afinitat electrònica c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 37, 181
en electron affinity subst.

afinitat geoquĂ­mica f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Tendència d’un element químic, o d’un grup d’elements, a associar-se o a combinar-se amb d’altres, o bé a concentrar-se en fases, estadis de cristal·lització magmàtics, medis o ambients geològics.
en geochemical affinity
es afinidad geoquĂ­mica
fr affinité géochimique