Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (84 registres)
veureagent (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureagent (VPCA)
veureagent (AQQ)
 quĂ­mica
veureagent (DEM)
 farmacologia
veureagent1 (DCA)
 quĂ­mica
veureagent2 (DCA)
 medicina
veureagent3 (DCA)
 medicina
veureagent4 (DCA)
 geologia
veureagent adrenèrgic (DEM)
 farmacologia
 neurologia
veureagent al·lergogen (DCA)
 quĂ­mica
Cerca agent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agent m.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

agent m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a TurrĂł 1912.
en stimul subst.

agent m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en agent subst.

agent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Poder o causa activa, allò que té el poder de produir un efecte.
de Agens, Wirkstoff
en agent
es agente
fr agent
it agente

agent1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Substància química que fa que una altra substància reaccioni. Segons el tipus de reacció originada, es poden distingir diversos tipus d’agents: cancerígens, al·lergògens, tensioactius, contaminants, dispersants, antiescumejants, etc.
en agent subst.
es agente m.
fr agent m.

agent2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Substància que té la capacitat d’actuar sobre l’organisme dels éssers vius.
en agent subst.
es agente m.
fr agent m.

agent3 m.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Organisme infectant (bacteri, virus, fong, parĂ sit o llevat) que pot causar una malaltia.
en agent subst.
es agente m.
fr agent m.

agent4 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Element fĂ­sic responsable dels processos geodinĂ mics externs (aigua, vent, gel, etc.).
Sin. abs.: agent erosiu m.
en agent subst.
es agente m.
fr agent m.

agent adrenèrgic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
Vegeu blocador.

agent al·lergogen m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Agent que provoca al·lèrgia.
en allergenic agent subst.
es agente alergénico m.
fr agent allergène m.