Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (51 registres)
veureagregat (CINZ)
 zoologia
veureagregat (VOCFOR)
 divisió del territori
veureagregat (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagregat1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureagregat1 (DCA)
 química
veureagregat (ATGC)
 geografia
veureagregat (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagregat2 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureagregat2 (DCA)
 urbanisme
veureagregat3 (DCA)
 geologia
Cerca agregat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agregat m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Grup d'espècies que no sigui un subgènere, dins d'un gènere.
2. Grup d'espècies dins d'un subgènere.
3. Grup de subespècies dins d'una espècie.
en aggregated adj.

agregat m.
Vocabulari forestal
divisió del territori

agregat m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en aggregate subst.
es agregado m.
fr agrégat m.

agregat1 m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Arenorudita, conjunt de grans clàstics, fragments rocosos o minerals, sense cap proporció específica dels seus constituents.
2. Roca carbonàtica més o menys lobulada formada per una massa petita coalescent de pèl·lets o de grans.
en aggregate
es agregado
fr agrégat

agregat1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Unió relativament estable de partícules formada per la influència de forces físiques, fonamentalment a causa del moviment brownià, del cisallament o de la sedimentació diferencial.
en aggregate subst.
es agregado m.
fr agrégat m.

agregat m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Nucli poblat que constitueix una entitat menor en un municipi.

agregat m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Organització natural coherent de partícules individuals components del sòl (sorra, llim, argila), amb substàncies orgàniques o sense. És una unitat estructural tridimensional de nivell superior, separada de les unitats adjacents per plans de debilitat, la qual cosa crea un espai porós associat. La cohesió interna que manté unides les partícules es deu generalment a forces electroestàtiques, de Johan van der Waals i de capil·laritat. La força d’agregació pot augmentar, principalment en els horitzons de la part superior del sòl (epipèdon), per efecte de polímers orgànics derivats de la descomposició de la matèria orgànica. Segons la grandària es classifiquen en microagregats (estudiats en làmina prima) i en macroagregats (estudiats al camp). El límit entre ambdós se sol situar en 200 o 250 μm.
Sin. compl.: agregat natural c. nom. f., unitat estructural c. nom. f.
V. t.: agregació1 f., estructura del sòl c. nom. f.
en ped, aggregate
es agregado, unidad estructural, agregado natural
fr agrégat, unité structurale, agregat naturel
gl agregado
pt agregado

agregat2 m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Conjunt d’indústries prehistòriques d’un jaciment compost d’artefactes diversos i superposats.
es agregado

agregat2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Nucli rural de pocs habitants que forma part d’un municipi, dins el qual pot constituir una entitat local menor i que depèn administrativament del cap o capital d’aquest.
en aggregate subst.
es agregado m.
fr agrégat m.

agregat3 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Roca clàstica composta per elements de dimensions grans o mitjanes units per compressió.
en aggregate subst.
es agregado m.
fr agrégat m.