Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureaiguamoll (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veureaiguamoll (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaiguamoll1 (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaiguamoll (ATGC)
 geografia
veureaiguamoll (DCA)
 geografia
veureaiguamoll (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaiguamoll (BMC)
 geografia i meteorologia nàutica
veureaiguamoll2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaiguamoll artificial (DCA)
 residus
veureaiguamoll de manglar (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca aiguamoll a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aiguamoll m.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
Sin. compl.: aiguamoix m., marjal2 f., patamoll m.
es marisma f., marjal m.
fr marais m.

aiguamoll m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. compl.: aiguamoix m.
V.: maresma f.
en marsch subst., swamp subst.
es pantanal m., ciénaga f., marjal m.
fr marais m., marécage m.

aiguamoll1 m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
1. Lloc pantanós.
2. Terreny saturat d’aigua.
3. Paratge en què la terra està tan saturada d’aigua que fa mal anar-hi i de mal treballar (Catalunya, València).
V. t.: maresma f., pantà m.
Sin. vulg.: aigual2 m., aiguall m., aiguamar f., aiguamoix m., aiguamort m., aigüerol m., bordoi m., llastra2 f., llauna f., moixal m., mollal m., molleric m., mollericó m., mollerinc m., molleriu m., molleró2 m., mollina f., mulladiu m., patamoll2 m., paül m., prat m., prat salat m., regat m., sanya f., terra molla f., tremolar m., verinal m., xapull m.
en bog, marsh, moor, pond, swamp
es aguazal, almarjal, cenagal, ciénaga, cilanco, tollo
fr mare, marécage

aiguamoll m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Petit estanyol o bassa natural on les aigües s’han de consumir per evaporació o perdre’s en la terra o en les sorres de la platja pel fet que no tenen sortida.
Ex.: Bona part dels aiguamolls del Baix Empordà han estat dessecats i transformats en terres de conreu.
Sin. compl.: aiguamoix m., aigüerol m.
2. Al País Valencià, indret que roman humit quasi permanentment.

aiguamoll m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Terreny inundat o almenys amarat d’aigua d’una manera permanent. Els aiguamolls litorals tenen un gran valor ecològic, esp. pels ocells migradors que hi troben un hàbitat temporal.
Sin. compl.: aigual m., aiguamoix m., marjal m., mulladiu m.
V. t.: maresma1 f., maresma2 f., zona humida f.
en bog subst., swamp subst.
es ciénaga f., marjal m.
fr marais m.

aiguamoll m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Zona humida, generalment propera al mar, terreny baix i pantanós, ja que el nivell freàtic arriba a la superfície del sòl, si bé pot desaparèixer la làmina d’aigua superficial en alguns períodes de l’any. Està recobert de vegetació en gairebé la seva totalitat.
Sin. compl.: aiguamoix m., bordoi m., xipoll m.
V. t.: pantà m., maresma2 f., mollera f.
en marsh, swamp
es ciénaga, pantanal, marjal, humedal
fr marais, marécage

aiguamoll m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nàutica

aiguamoll2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Fonteta superficial que sols raja després de pluges abundants i que prest s’estronca (Ribera de Sió, Santa Maria de Queralt).
Sin.: fontanella f.

aiguamoll artificial m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Aiguamoll d’origen humà que s’utilitza com a sistema de tractament tou de les aigües residuals.
en created wetland subst.
es humedal artificial m.
fr zone humide artificielle f.

aiguamoll de manglar m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Maresma de manglar.
en mangrove swamp
es pantano de manglar
fr marais des palétruviers