Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veureadobat d’ajust (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureajust (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureajust gràfic (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureajust matemàtic (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureajustament (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureajustament (VPCA)
veureajustament (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 material mèdic i ortopèdic
veureajustament (DEM)
 psicologia
veureajustament (DEM)
 odontoestomatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureajustament (COFI)
 comptabilitat
Cerca ajust a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adobat d’ajust
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilització d’ajust.
en [GB] matching fertilisation
en [US] matching fertilization
es abonado de ajuste
fr fumure par ajustement
gl fertilización de axuste
pt adubação de ajuste, fertilização de ajuste

ajust m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
Sin. compl.: ajustament m.
es ajuste m.
fr ajustement m.

ajust gràfic c. nom. m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

ajust matemàtic c. nom. m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

ajustament m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
Sin. pref.: ajust m.

ajustament m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Boix 1974; Lleonart 1975; Bayés 1977.
V. t.: entrellaçat m.
en adjusting subst.

ajustament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
material mèdic i ortopèdic
Mecanisme per a fer alçar i abaixar el tub d’un microscopi, i així poder enfocar bé l’objecte observat.
de Anpassen, Einstellung
en adjustment
es ajuste
fr ajustement
it aggiustamento

ajustament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Tipus de reacció gràcies a la qual un subjecte fa desaparèixer l’estímul orgànic que ha motivat la situació de desequilibri entre ell i l’ambient. En sentit ampli, ajustament és emprat com a sinònim d’adaptació.
de Anpassen, Einstellung
en adjustment
es ajuste
fr ajustement
it aggiustamento

ajustament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
traumatologia i ortopèdia
En odontologia, modificació feta en una pròtesi dental per tal de millorar-ne la funció.
de Anpassen, Einstellung
en adjustment
es ajuste
fr ajustement
it aggiustamento

ajustament m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en adjustment subst.
es ajuste m.