Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veurealçada (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veurealçada1 (DJC)
 dret
veurealçada (NOV)
 enginyeria
veurealçada (LMC)
 construcciĂł
veurealçada2 (DJC)
 dret
veurealçada d’ascens capil·lar (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureanomalia d’alçada (DGEOL)
 geofĂ­sica
veurebalcat | balcada (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veurecalçada (VOCFOR)
 compactaciĂł i pavimentaciĂł
veurecalçada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca alçada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alçada f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Sin. pref.: alçària f.

alçada1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Recurs d’apel·lació en l’àmbit contenciós administratiu.
es alzada

alçada f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 24 de la quarta sèrie.

alçada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Alçària.
Sin. pref.: alçària f.

alçada2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Conjunt d’actuacions fetes en apel·lació en l’àmbit contenciós administratiu.
es alzada

alçada d’ascens capil·lar c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Altura màxima que pot assolir l’aigua (front d’humectació) per moviment capil·lar ascendent en un sòl inicialment sec, a partir de la superfície d’aigua lliure d’una zona saturada (capa freàtica). Correspon a una situació en què els dos gradients components del potencial (gravitacional i matricial) s’igualen en magnitud, i, com que són de signe contrari, la suma de tots dos és 0 i el flux d’aigua s’atura, moment en què s’aconsegueix l’altura màxima de la franja d’ascens capil·lar.
en capillary rise height
es altura de ascenso capilar
fr hauteur de la remontée capillaire
gl altura de ascenso capilar
pt altura da ascenção capilar

anomalia d’alçada f.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
Anomalia d’aire lliure.

balcat | balcada adj.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats

calçada f.
Vocabulari forestal
compactaciĂł i pavimentaciĂł
Vegeu la figura J.
fr chaussée f.

calçada f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Munt de sal allargat, de secció triangular i d’uns dos metres de base que hom fa a la vora de la bassa saladora amb la sal acabada d’extreure, per tal que s’escorri i s’eixugui, abans d’ésser duta als salers i a la plaça de la sal (salines de les Pitiüsses).
Sin.: garbera f.