Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veurealeatori | aleatòria (VOCFOR)
 teoria i estadística
veurealeatori -òria (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veurealeatorització (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veurealeatorització (INFCOM1)
 infermeria comunitària
veurealeatorització estratificada (INFCOM1)
 infermeria comunitària
veurealeatoritzar (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecontracte aleatori (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veuredistribució aleatòria (VOCFOR)
 teoria i estadística
veuredistribució aleatòria (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureerror aleatori (AQQ)
 química
Cerca aleatori a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aleatori | aleatòria adj.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

aleatori -òria adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
En estadística, governat per l’atzar; no totalment determinat per altres factors.

aleatorització f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
En estadística, assignació d’individus a grups a l’atzar, com sol fer-se, per exemple, en els assaigs clínics, on els malalts són sotmesos, a l’atzar, a un o altre dels tractaments l’efectivitat dels quals hom tracta justament de demostrar. L’objectiu de l’aleatorització és doble: d’una banda, aconseguir que el grup de persones sotmeses als diferents tractaments sobre els quals hom experimenta sigui al més homogeni possible en l’inici de la investigació i, de l’altra, evitar la influència de l’investigador en la decisió de quina persona ha d’ésser sotmesa a un o altre tractament.
V.: randomització f.

aleatorització f.
Infermeria comunitària (1a part)
infermeria comunitària
en randomization subst.
es aleatorización f.

aleatorització estratificada f.
Infermeria comunitària (1a part)
infermeria comunitària
en stratified randomization subst.
es aleatorización estratificada f.

aleatoritzar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aplicar el procediment d’aleatorització, especialment en els assaigs clínics.

contracte aleatori c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte onerós en el qual almenys una de les parts s’obliga a donar o realitzar alguna cosa en el cas que es produeixi un fet incert o que almenys ha d’ocórrer en un temps indeterminat.
V. t.: contracte d’aliments2 c. nom. m., violari2 m.
es contrato aleatorio

distribució aleatòria c. nom. f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

distribució aleatòria c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Distribució a l’atzar.
Sin. pref.: distribució a l’atzar c. nom. f.
es distribución aleatoria

error aleatori c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Error que tant pot ser negatiu com positiu, no pot ser eliminat i té l’origen en les limitacions últimes dels mesuraments físics.
Sin. compl.: error indeterminat c. nom. m.
en random error subst.