Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 139 (1.386 registres)
veurea falta de (DJC)
 dret
veureacantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 endocrinologia i nutrició
 malalties i síndromes
veureàcid alternàric (DAGRIC)
 agricultura
veureaclarida alta (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureactuació en nom d’altri (DJC)
 dret penal
veureaglomerat asfàltic (LMC)
 construcció
veureagricultura alternativa (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaigua d’Anhalt (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureaigües altes (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureaigües altes (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
Cerca alt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a falta de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
No tenint, s’aplica a una cosa necessària, útil o convenient.
Ex.: A falta de participants, el premi quedà desert.
Sin. compl.: a manca de loc. prep., en absència de loc. prep., en defecte de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de

acantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
Acantosi nigricans benigna no hereditària que es desenvolupa en el curs de tumors de la hipòfisi (adenomes), craniofaringiomes, tumors suprarenals (síndrome de Cushing, malaltia d’Addison), tumors ovàrics (síndrome de Stein-Leventhal). També pot presentar-se en la diabetis juvenil.

àcid alternàric m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Toxina produïda pel fong Alternaria tenuis, paràsit de la patatera, a la qual causa lesions necròtiques a la tija i als pecíols i taques negres a les fulles.
es ácido alternárico m.

aclarida alta c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. compl.: aclarida de capçades c. nom. f.
en thinning from above subst.
es clara alta c. nom. f., clara por alto c. nom. f., clara de copas c. nom. f.

actuació en nom d’altri c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Intervenció en què un subjecte que no compleix les condicions i les qualitats necessàries per a la comissió d’un tipus delictiu concret obra en lloc d’una altra persona que no actua i que compleix les condicions i les qualitats necessàries per a la comissió.
es actuación en nombre de otro

aglomerat asfàltic m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Asphaltbeton
en asphalt-aggregate mixture
es aglomerado asfáltico, aglomerado de asfalto
fr aggloméré d’asphalte

agricultura alternativa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que constitueix un moviment genèric que planteja superar el model de l’agricultura productivista. Per això s’usa el qualificatiu alternativa, pels objectius i pràctiques de maneig que propugna. És una modalitat d’agricultura sostenible.
Els objectius genèrics són, entre d’altres, els següents: utilitzar un conjunt de mètodes de cultiu destinats a minimitzar l’ús d’agroquímics (la qual cosa requereix disposar de dades sobre les propietats dels sòls, els nivells de fertilitat i les extraccions dels cultius); preservar el medi ambient; millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, en produir cultius sans i de qualitat; fomentar la formació especialitzada dels agricultors; dinamitzar el territori, en crear possibilitats perquè els agricultors no abandonin el camp i es mantingui l’activitat agrícola en el territori; aconseguir la sostenibilitat, i crear vincles directes amb els consumidors pel que fa al subministrament de productes, més enllà dels estrictament mercantils.
L’expressió agricultura alternativa inclou diversos enfocaments amb característiques i denominacions específiques, en alguns casos avalats per certificats oficials, prèvia observança de les normes d’obligat compliment, com és el cas de l’agricultura ecològica.
V. t.: agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura regenerativa c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. f., agricultura biològica c. nom. f., agricultura orgànica c. nom. f.
en alternative farming
es agricultura alternativa
fr agriculture alternative
gl agricultura alternativa

aigua d’Anhalt f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Vermífug compost de tintura de trementina.

aigües altes c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

aigües altes f. pl.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Nivell màxim assolit per les aigües d’un riu o cabal màxim durant l’any, segons el seu règim.
Ant.: aigües baixes f. pl.
en high water
es aguas altas
fr hautes eaux