Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (193 registres)
veurea falta de (DJC)
 dret
veureaclarida alta (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurealt | alta (DUQ)
 química
veurealt | alta (ATGC)
 geografia
veurealt | alta (NOV)
 enginyeria
veurealt comissionat | alta comissionada (DJC)
 dret
veurealta (DJC)
 documentació jurídica
 dret del treball i de la seguretat social
veurealta a la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurealta assimilada (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurealta definició (LBC)
 cinema
Cerca alta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a falta de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
No tenint, s’aplica a una cosa necessària, útil o convenient.
Ex.: A falta de participants, el premi quedà desert.
Sin. compl.: a manca de loc. prep., en absència de loc. prep., en defecte de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de

aclarida alta c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. compl.: aclarida de capçades c. nom. f.
en thinning from above subst.
es clara alta c. nom. f., clara por alto c. nom. f., clara de copas c. nom. f.

alt | alta adj.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Dit de la forma d’un vas quan hi predomina l’alçada sobre l’amplada (v. fig. 82).
Ex.: Un vas de forma alta.
V.: baix | baixa adj.

alt | alta adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aixecat/aixecada sobre la terra.
Ex.: Vilassar de Dalt i Premià de Dalt (Maresme) contenen l’adjectiu alt aglutinat (d’alt).

alt | alta adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 23 de la quarta sèrie.
es alto m.
fr haut adj.
it alto adj.
oc naut adj.

alt comissionat | alta comissionada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Comissionat d’alt nivell o del màxim rang.
Ex.: El Síndic de Greuges valencià és un alt comissionat de les Corts Valencianes.
es alto comisionado | alta comisionada

alta f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret del treball i de la seguretat social
Comunicat mèdic d’alta.
Sin. pref.: comunicat mèdic d’alta c. nom. m.
es alta, alta médica, parte médico de alta

alta a la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria de la Seguretat Social reconeix la persona que inicia una activitat o es troba en una situació connexa amb aquesta activitat.
V. t.: afiliació a la Seguretat Social c. nom. f.
es alta en la Seguridad Social

alta assimilada c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Situació en què una persona treballadora conserva una condició equivalent a l’alta real a la Seguretat Social, encara que s’hagi produït la suspensió o l’extinció de la relació laboral que tenia.
V. t.: alta a la Seguretat Social c. nom. f., alta real c. nom. f.
es alta asimilada

alta definició f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en high-definition subst., high-res high-res subst., high-resolution subst., HD subst.
es alta definición f.
fr à haute définition f., haute définition f.