Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureanĂ leg (DEM)
 quĂ­mica
veureanĂ leg (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanĂ leg (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureanàleg d’hormona (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
veureanàleg de l’estat de transició (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanĂ leg de la personalitat (VPCA)
veureanĂ leg de prostaglandina (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
veureanĂ leg de substrat (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
veureanĂ leg experimental (VPCA)
veureanĂ leg reactiu del substrat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca anĂ leg a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anĂ leg m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Compost químic d’estructura similar a la d’un altre però amb algun component diferent.

anĂ leg m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en analog subst.

anĂ leg adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
V.: sòls anàlogs c. nom. m. pl.
en analogous
es análogo | análoga
fr analogue
gl análogo

anàleg d’hormona m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
Compost d’estructura similar a la d’una hormona, utilitzat com a tractament en general perquè la seva acció té una durada més curta o més llarga. Se’n coneixen de la insulina, de la somatostatina i del factor alliberador de gonadotropines (Gn-RH), entre d’altres.

anàleg de l’estat de transició c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en transition-state analog subst.

anĂ leg de la personalitat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en analogue of personality subst.

anĂ leg de prostaglandina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
Cadascun dels fàrmacs d’acció semblant a les prostaglandines, emprats com a citoprotectors gàstrics: misoprostol i rioprostil (anàlegs de la prostaglandina PGE1); emprostil, arbaprostil i trimoprostil (anàlegs de la prostaglandina PGE2).

anĂ leg de substrat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
Substància d’estructura similar a la del substrat natural d’un enzim i que és capaç de desplaçar-lo per inhibició competitiva.

anĂ leg experimental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en experimental analogue subst.

anĂ leg reactiu del substrat c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en reactive substrate analog subst.