Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureanèmia (AQQ)
 quĂ­mica
veureanèmia (VOCBIOREP)
 biologia
veureanèmia (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanèmia (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanèmia (DRAMAD)
 ramaderia
veureanèmia acantocítica (DEM)
 gastroenterologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia aguda posthemorràgica (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
 traumatologia i ortopèdia
veureanèmia aregenerativa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia de Cooley (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanèmia de Diamond-Blackfan (DEM)
 genètica
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
Cerca anèmia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anèmia f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en anemia subst.

anèmia f.
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
biologia
en [GB] anaemia subst.
en [US] anemia subst.
es anemia f.

anèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Síndrome caracteritzada per una disminució de la massa eritrocítica circulant, amb afectació de l’aportació d’oxigen als teixits; es concreta analíticament en una disminució de la concentració d’hemoglobina en la sang per sota de 120 g/L (7,4 mmol/L) en les dones i 130 g/L (8mmol/L) en els homes. Generalment s’acompanya d’una disminució de la concentració d’eritròcits circulants i de l’hematòcrit. Es manifesta clínicament per astènia, irritabilitat, disminució de la libido, manca de concentració i de memòria pels fets recents, insomni, palpitacions, dolor anginós, cefalea, vertígen, acúfens, rampes a les cames, intolerància al fred i pal·lidesa de pell i de mucoses. Si l’anèmia és molt intensa pot aparèixer dispnea. A vegades hom ausculta un buf sistòlic no irradiat que desapareix en corregir-se l’anèmia. Les anèmies poden classificar-se segons llur etiopatogènia (anèmies regeneratives o perifèriques i anèmies aregeneratives o centrals) o bé segons els índexs eritrocítics (anèmies microcítiques, anèmies macrocítiques i anèmies normocítiques).
Sin. compl.: espanèmia, hemopènia, hidrooligocitèmia, oligoeritrocitèmia, oligohèmia, panhipohèmia
de Anämie
en anemia
es anemia
fr anémie
it anemia

anèmia f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: eritropoetina f.
en anemia subst.

anèmia f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Deficiència a la sang que es caracteritza per la disminució del nombre d’eritròcits, de la quantitat d’hemoglobina i del valor de l’hematòcrit.
es anemia f.

anèmia acantocítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia hemolítica amb alteracions morfològiques peculiars dels eritròcits que hom observa en alguns malalts afectats per una hepatopatia greu, habitualment una cirrosi en estat avançat. Constitueix un signe de pronòstic molt greu. L’anèmia és més intensa que la que pot acompanyar una cirrosi hepàtica no complicada. Gairebé sempre hi ha esplenomegàlia i encefalopatia hepàtica, a vegades amb icterícia hemolítica intensa. Els eritròcits característics, anomenats acantòcits o eritròcits espiculats, presenten una forma irregular amb nombroses espícules, acompanyats de fragments eritrocítics de morfologia bigarrada.

anèmia aguda posthemorràgica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
traumatologia i ortopèdia
Anèmia produïda per una hemorràgia aguda. Les causes principals d’hemorràgia aguda són les consecutives a alteracions patològiques del tub digestiu (ruptura de varices esofàgiques, úlcera pèptica sagnant, hemorràgia provinent de diverticles del còlon), els traumatismes greus (fractures múltiples, especialment de la pelvis i del fèmur, ruptura del fetge o de la melsa), la ruptura d’un aneurisma aòrtic o d’un embaràs ectòpic, la metrorràgia postabortiva, l’hemoptisi de les cavernes tuberculoses, etc. Es caracteritza clínicament per l’hemorràgia, si és exterioritzable (hematèmesi, melenes, metrorràgia, hemoptisi) i per manifestacions d’hipovolèmia (hipotensió arterial, taquicàrdia, xoc hipovolèmic).
Sin. compl.: anèmia posthemorràgica aguda

anèmia aregenerativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia caracteritzada per una incapacitat de la medul·la òssia de mantenir adequadament la producció d’hematies, bé per insuficiència de la pròpia medul·la (alteracions de les cèl·lules mares), per invasió medul·lar (leucèmies, limfomes, neoplàsies) o bé per dèficit o trastorns metabòlics dels factors eritropoètics (ferro, vitamina B12, àcid fòlic, eritropoetina, dèficits hormonals).
Sin. compl.: anèmia central

anèmia de Cooley c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
Sin. abs.: talassèmia beta major c. nom. f.
en Cooley anemia subst., thalassemia major subst.

anèmia de Diamond-Blackfan f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Varietat d’insuficiència medul·lar selectiva caracteritzada per una hipoplàsia de la sèrie eritrocítica (eritroblastopènia) de tipus congènit. Comprèn un grup heterogeni de malalties hereditàries (autosòmica dominant, autosòmica recessiva, lligada al cromosoma X) en la major part dels casos sense història familiar. Hom desconeix el defecte intrínsec de les cèl·lules eritropoètiques que condueix a una anèmia normocítica o macrocítica progressiva, bé que sembla parcialment sensible a la interleucina 3. En un 20 % dels casos hi ha anomalies congènites associades (facials, òssies, viscerals) o nanisme.
Sin. compl.: anèmia aplàstica congènita de Benjamin-Diamond-Blackfan, anèmia aplàstica congènita de Josephs-Diamond-Blackfan, anèmia de Blackfan-Diamond, anèmia hipoplàstica congènita, eritroblastopènia congènita de Blackfan-Diamond, eritroblastopènia de Glanzmann, eritrogènesi imperfecta, malaltia de Blackfan-Diamond, malaltia de Diamond-Blackfan, síndrome de Blackfan-Diamond