Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureanomalia (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureanomalia (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureanomalia climàtica (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
veureanomalia congènita (VOCBIOREP)
 biologia
veureanomalia congènita (DEM)
 embriologia
 genètica
veureanomalia cromosòmica (DEM)
 biotecnologia
 genètica
veureanomalia d’aire lliure (DGEOL)
 geofísica
veureanomalia d’alçada (DGEOL)
 geofísica
veureanomalia d’Alius-Grignaschi (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 citologia
 genètica
 hematologia i hemoteràpia
veureanomalia d’Uhl (DEM)
 anatomia patològica
 cardiologia
 embriologia
 genètica
Cerca anòmal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anomalia f.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric

anomalia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Irregularitat, manca de conformitat a una regla general.
de Anomalie
en anomaly
es anomalía
fr anomalie
it anomalia

anomalia climàtica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
Diferència entre la mitjana d’una variable climàtica durant un període concret (p. ex., un any determinat) i la mateixa variable normalitzada per a un període molt més ampli (p. ex., trenta anys). Per exemple, El Niño és una anomalia climàtica que provoca temperatures més càlides que les mitjanades durant un període de temps llarg.
en climatic anomaly
es anomalía climática
fr anomalie climatique
gl anomalía climática

anomalia congènita c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en congenital anomaly subst.
es anomalía congénita c. nom. f.

anomalia congènita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
El terme congènit implica que l’alteració és present abans o en el moment del naixement. Pot afectar un o diversos òrgans o estructures anatòmiques.

anomalia cromosòmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biotecnologia
genètica
Alteració en el nombre o en l’estructura dels cromosomes d’un individu. Les anomalies numèriques corresponen a modificacions de la dotació total o individual de cromosomes i comprenen la poliploïdia i l’aneuploïdia. La poliploïdia consisteix en una dotació cromosòmica múltiple del nombre haploide, per exemple la triploïdia (tres jocs de cromosomes) i la tetraploïdia (quatre jocs de cromosomes). En l’aneuploïdia, la dotació cromosòmica no és múltiple exacte del nombre haploide, per exemple la monosomia (nombre diploide, llevat d’un cromosoma de menys respecte el seu homòleg) o la trisomia (nombre diploide, però amb un cromosoma extra, homòleg als d’un parell ja existent). Les anomalies estructurals consisteixen en alteracions morfològiques d’un o més cromosomes, com a resultat de ruptures cromosòmiques i unions anòmales entre els cromosomes afectats. La conseqüència de la ruptura cromosòmica és la formació d’un cromosoma delecionat i un fragment acèntric, és a dir, sense centròmer. Les principals alteracions estructurals són la deleció, la duplicació, la formació d’un anell cromosòmic o d’un cromosoma dicèntric, la translocació, la inversió i la formació d’isocromosomes. La deleció és la pèrdua d’una part del cromosoma. La duplicació és la repetició d’un fragment cromosòmic. La formació d’un anell cromosòmic és el resultat de dues ruptures en un mateix cromosoma, una a cada costat del centròmer, i la posterior unió anular dels dos extrems que han sofert la deleció. La formació d’un cromosoma dicèntric, és a dir, amb dos centròmers, és la conseqüència de dues ruptures en dos cromosomes diferents i la unió ulterior de dos fragments que inclouen llur centròmer. La translocació representa el bescanvi de fragments cromosòmics, generalment entre cromosomes diferents. La inversió és el resultat de la ruptura d’un cromosoma en dos punts distints, el gir de 180° del fragment trencat i la seva reinserció en el cromosoma, de manera que s’altera l’ordre de col·locació de la seqüència dels gens. Els isocromosomes són cromosomes amb dos braços idèntics, curts o llargs, és a dir, que cada braç és la imatge especular de l’altre, ja que el centròmer es divideix transversalment en lloc de fer-ho longitudinalment com seria el normal.

anomalia d’aire lliure f.
Diccionari de geologia
geofísica
Valor de la diferència entre la gravetat observada i la teòrica corregida solament mitjançant la correcció d’aire lliure.
Sin. compl.: anomalia d’alçada f.
en free-air anomaly
es anomalía de aire libre
fr anomalie à l’air libre

anomalia d’alçada f.
Diccionari de geologia
geofísica
Anomalia d’aire lliure.

anomalia d’Alius-Grignaschi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
citologia
genètica
hematologia i hemoteràpia
Deficiència de l’activitat de la mieloperoxidasa dels neutròfils, hereditària autosòmica recessiva o bé adquirida (ús d’antiinflamatoris no esteroïdals, síndromes mielodisplàstiques). Habitualment és asimptomàtica o bé, com a màxim, hi ha certa tendència per la presentació de candidosi.

anomalia d’Uhl f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
cardiologia
embriologia
genètica
Hipoplàsia congènita miocardíaca del ventricle dret.