Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veurealumini anoditzat (LMC)
 construcció
veureanodí -ina (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
veureanòdic | anòdica (GLOSCOR)
veureanòdic | anòdica (AQQ)
 química
veureanodínia (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
veureanodització (GLOSCOR)
veureanoditzar (GLOSCOR)
veureanoditzat | anoditzada (GLOSCOR)
veurecataplasma anodí (DEM)
 farmacologia
veurecontracció anòdica (DEM)
 fisioteràpia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca anodí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alumini anoditzat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de eloxiertes Aluminium
en anodized aluminium
es aluminio anodizado
fr aluminium anodisé

anodí -ina adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
Dit del medicament que calma el dolor, encara que menys potent que un anestèsic o un narcòtic, com el licor anodí de Hoffmann.

anòdic | anòdica adj.
Glossari de corrosió
de anodisch adj.
en anodic adj.
es anódico adj.
fr anodique adj.

anòdic | anòdica adj.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en anodic adj.

anodínia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Absència de dolor.
de Schmerzlosigkeit
en anodynia
es anodinia
fr anodynie
it anodinia

anodització f.
Glossari de corrosió
Formació d’una pel·lícula d’òxid passivant sobre un metall o aliatge mitjançant un procés d’oxidació anòdica. S’aplica sovint a l’alumini i als seus aliatges.
de Anodisierung f.
en anodization subst., anodizing subst.
es anodización f.
fr anodisation f.

anoditzar v. tr.
Glossari de corrosió
de anodisieren v. tr.
en to anodize v. tr.
es anodizar v. tr.
fr anodiser v. tr.

anoditzat | anoditzada adj.
Glossari de corrosió
Dit especialment de la superfície d’un metall després de l’anodització.
de anodisiert adj.
en anodized adj.
es anodizado adj.
fr anodisé adj.

cataplasma anodí m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Cataplasma emol·lient compost de cascall i jusquiam.

contracció anòdica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Contracció que apareix en la zona de l’ànode en un teixit muscular connectat a un circuit elèctric; aquesta contracció pot ésser d’obertura o de tancament segons que s’esdevingui en obrir o en tancar el circuït.