Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureapilament (AQQ)
 quĂ­mica
veureapilament (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureapilament1 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureapilament2 (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veureapilament de làmines d’argila (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurecoeficient d’apilament (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
Cerca apilament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apilament m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
En electroforesi, procés de concentració d’un electròlit diluït en una banda estreta mitjançant un camp elèctric. L’apilament és degut al fet que el camp elèctric en un electròlit diluït és més fort que en un electròlit concentrat.
en stacking subst.

apilament m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: hipocromisme m.
en stacking subst.

apilament1 m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
Sin. compl.: empilament m.
fr empilage m.

apilament2 m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
V.: apilament1 m.

apilament de làmines d’argila c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Associació de làmines de minerals d’argila idèntiques, disposades les unes sobre les altres, ja sia de forma ordenada, amb desordre translacional o de forma desordenada amb rotacions (desordre turbostàtic). Una associació d’aquests tipus constitueix una partícula d’argila.
V. t.: làmina d’argila c. nom. f.
en stacking of clay layers
es apilamiento de láminas de arcilla
fr empilement des feuillets d’argile
gl amoreamento de láminas de arxila

coeficient d’apilament c. nom. m.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
fr coefficient d’empilage c. nom. m.