Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 53 (529 registres)
veureacetil CoA-carboxilasa (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureàcid aminocarboxílic (AQQ)
 qu√≠mica
veureàcid carbònic (AQQ)
 qu√≠mica
veureàcid carbònic (DEM)
 qu√≠mica
veureàcid carbònic (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureàcid carboxílic (AQQ)
 qu√≠mica
veureàcid carboxílic (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 qu√≠mica
veureàcid dicarboxílic (DEM)
 qu√≠mica
veureàcid 2-pirrolecarboxílic (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureacumulació de carbonat càlcic1 (DMCSC)
 classificaci√≥, taxonomia i correlaci√≥ de s√≤ls
 components minerals del s√≤l
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
Cerca arbó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acetil CoA-carboxilasa c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en acetyl CoA carboxylase subst.

àcid aminocarboxílic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en aminocarboxylic acid subst.

àcid carbònic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
fórm.: H2CO3
química
en carbonic acid subst.

àcid carbònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Àcid de fórmula H2CO3 resultant de la combinació del diòxid de carboni amb aigua; es comporta com un diàcid feble, amb dues etapes de dissociació que corresponen a dues sèries de sals, els hidrogenocarbonats o carbonats àcids, com el bicarbonat de sodi (NaHCO3) i els carbonats neutres, com el carbonat de sodi (Na2CO3).

àcid carbònic c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: biosíntesi f.
en carbonic acid subst.

àcid carboxílic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Molècula amb la fórmula general RCO2H, on R és qualsevol grup d’àtoms.
en carboxylic acid subst.

àcid carboxílic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Qualsevol de les subst√†ncies org√†niques de f√≥rmula general R—COOH, que tenen en llur mol√®cula un o diversos grups carboxil i que manifesten, per tant, les propietats √†cides que aquest confereix. Els √†cids carbox√≠lics que hom troba combinats en els greixos s√≥n anomenats √†cids grassos.

àcid dicarboxílic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Àcid que posseeix dues funcions carboxíliques en la molècula. La força d’un àcid dicarboxílic és més gran de la que caldria esperar de la suma de les dues funcions carboxil.

àcid 2-pirrolecarboxílic c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en pyrrole-2-carboxylic acid subst.

acumulació de carbonat càlcic1 c. nom. f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Proc√©s pel qual t√© lloc un augment en la proporci√≥ CaCO3 al s√≤l. T√© el seu origen en processos de translocaci√≥ de Ca2+ i HCO3 en dissoluci√≥ i posterior precipitaci√≥ en forma de CaCO3, per disminuci√≥ de la humitat del s√≤l per evaporaci√≥ i evapotranspiraci√≥, o per p√®rdua de CO2 cap a l‚Äôatmosfera. L‚Äôaportaci√≥ de Ca2+ i HCO3 pot tenir lloc: 1) en l‚Äôaigua de percolaci√≥, per translocaci√≥ vertical descendent dins del s√≤l; 2) per translocaci√≥ lateral en un vessant (en un glacis, p. e.); o 3) per una translocaci√≥ vertical ascendent a partir d‚Äôuna capa fre√†tica. Pot presentar diverses morfologies: pseudomicel¬∑li, o√≤lit, n√≤dul, ciment geopetal o acumulaci√≥ massiva, entre d‚Äôaltres. El contingut de carbonat c√†lcic en una acumulaci√≥ calc√†ria √©s m√©s gran que el del material que l‚Äôenvolta (p. e., acumulaci√≥ en forma de n√≤dul), o superior que el dels horitzons suprajacent i subjacent (p. e., acumulaci√≥ massiva en un endop√®don c√†lcic). L‚Äôacumulaci√≥ pot estar cimentada (n√≤duls calcaris, horitz√≥ petroc√†lcic) o no (n√≤duls pulverulents, horitz√≥ c√†lcic; horitz√≥ hiperc√†lcic). Les acumulacions calc√†ries es presenten en s√≤ls de zones semi√†rides i √†rides, zones amb un r√®gim d‚Äôhumitat no percolant i amb una marcada estacionalitat (x√®ric, √ļstic o ar√≠dic).
Sin. compl.: acumulació calcària c. nom. f.
en calcium carbonate accumulation
es acumulación de carbonato cálcico
fr accumulation de carbonate de calcium
gl acumulación de carbonato cálcico