Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (119 registres)
veureactivitat d’una argila1 (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureactivitat d’una argila2 (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureapilament de làmines d’argila (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureargila (VOCFOR)
 erosiĂł, transport i sedimentaciĂł
 litologia. roques mĂ©s corrents
veureargila (VMCS)
 components minerals del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureargila (DEM)
 quĂ­mica
veureargilĂ  (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureargila1 (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureargila1 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureargila (ATGC)
 geografia
Cerca argila a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activitat d’una argila1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
En mecànica de sòls, expressió proposada per Alec Westley Skempton, definida com la relació entre l’índex de plasticitat (%) i el contingut d’argila (%). El seu valor depèn en gran manera de la mineralogia de les partícules del sòl. L’activitat del quars és 0; la de la calcita, 0,18; la de la caolinita, entre 0,33 i 0,46; la de la il·lita, 0,90; la montmoril·lonita-Ca, 1,5, i la de la montmoril·lonita-Na 7,2. d’acord amb Edward M. Barnes, les argiles es classifiquen en: 1) argiles molt actives (índex superior a 2); 2) argiles actives (1,25-2,00); 3) argiles normals (0,75-1,25), i 4) argiles inactives (de menys de 0,75).
en clay activity
es actividad de una arcilla
fr activité d’une argile
gl actividade dunha arxila
pt atividade de uma argila

activitat d’una argila2 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
En quĂ­mica i classificaciĂł de sòls, capacitat de les argiles de retenir i subministrar nutrients com ara calci, magnesi, potassi i amoni. Les argiles d’alta activitat tenen una capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) ≥ 24 cmolc kg−1 d’argila i alta superfĂ­cie especĂ­fica. En general, els sòls amb grans quantitats d’argiles d’alta activitat no estan excessivament degradats i tenen una alta CIC independent del pH. Per contra, les argiles de baixa activitat es troben en sòls mĂ©s degradats, tenen una menor capacitat de retenir i subministrar nutrients (CEC < 24 cmolc kg−1 d’argila) i la seva CIC depèn del pH del sòl.
en clay activity
es actividad de una arcilla
fr activité d’une argile
gl actividade dunha arxila
pt atividade da argila

apilament de làmines d’argila c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Associació de làmines de minerals d’argila idèntiques, disposades les unes sobre les altres, ja sia de forma ordenada, amb desordre translacional o de forma desordenada amb rotacions (desordre turbostàtic). Una associació d’aquests tipus constitueix una partícula d’argila.
V. t.: làmina d’argila c. nom. f.
en stacking of clay layers
es apilamiento de láminas de arcilla
fr empilement des feuillets d’argile
gl amoreamento de láminas de arxila

argila f.
Vocabulari forestal
erosiĂł, transport i sedimentaciĂł
litologia. roques més corrents
PartĂ­cules de menys de 0,002 mm.
en clay subst.
es arcilla f.
fr argile f.

argila f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en clay subst.
es arcilla f.
fr argile f.

argila f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Nom comú d’un tipus de roques sedimentàries formades principalment per silicats d’alumini hidratats.

argilĂ  m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Sin. pref.: revestiment d'argila c. nom. m.
en clay film subst., clay skin subst.
es revestimiento de argila c. nom. m.
fr revĂŞtement argileux c. nom. m.

argila1 f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral qualsevol del grup no taxonòmic de les argiles.
V. t.: minerals de les argiles m. pl.
en clay
es arcilla
fr argile

argila1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Mineral d’argila.
Sin. pref.: mineral d’argila c. nom. m.
en clay
es arcilla
eu buztin
fr argile
gl arxila
pt argila

argila f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
1. Qualsevol dels minerals de les argiles (caolí, il·lita, etc.).
2. Barreja de sĂ­lice, alĂşmina i aigua amb qualsevulla altra substĂ ncia.