Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurea mĂ  armada1 (DJC)
 dret
veurea mĂ  armada2 (DJC)
 dret
veurearmada (VOCFOR)
 pesca continental
veurearmada (DPESCA)
 pesca
veurearmada (DRAMAD)
 ramaderia
veurearmat | armada (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurebomba armada (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureexpectaciĂł armada (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefaixa armada (LMC)
 construcciĂł
veurefer armada (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca armada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a mĂ  armada1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb armes.
Ex.: La van detenir per haver atracat un banc a mĂ  armada.
es a mano armada

a mĂ  armada2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb armes.
Ex.: Segons la sentència s’ha d’estar dos anys i quatre mesos a la presó per atracament a mà armada.
es a mano armada

armada f.
Vocabulari forestal
pesca continental
Sin. compl.: cameta f.

armada f.
Diccionari de pesca
pesca
Guarniment de la canya de pescar format per ham i llinya, o bé per llinya, pèl de cuca i ham.
Sin. compl.: cameta f.
es sedal con anzuelo m.

armada f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conjunt d’anyells o de porcells que el pagès compra acabats de desmamar, per engreixar-los i vendre’ls en ser grossos.

armat | armada adj.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Dit de les partícules o masses sedimentàries recobertes, i alhora protegides, per materials de composició diferent d’allò que recobreixen (grans de sorra i grava, pilotes d’argila, pel·lícules d’alteració, partícules relictes, etc.).
en armoured
es armado

bomba armada f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba volcànica que inclou fragments lítics accidentals, com a conseqüència d’haver-se format durant una explosió hidromagmàtica.
en armoured bomb
es bomba armada

expectaciĂł armada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Expectació, bé que amb tots els dispositius i recursos a punt per si cal intervenir.

faixa armada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Konsole
en ring beam
es cadena, encadenado, zuncho
fr ceinture de béton armé

fer armada c. v.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Destinar cries d’una determinada espècie domèstica, una vegada desmamades, al seu engreix.
es recriar v. tr.