Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurea mà armada1 (DJC)
 dret
veurea mà armada2 (DJC)
 dret
veurearmada (VOCFOR)
 pesca continental
veurearmada (DPESCA)
 pesca
veurearmada (DRAMAD)
 ramaderia
veurearmat | armada (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurebomba armada (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureexpectació armada (DEM)
 malalties i síndromes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefaixa armada (LMC)
 construcció
veurefer armada (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca armada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a mà armada1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb armes.
Ex.: La van detenir per haver atracat un banc a mà armada.
es a mano armada

a mà armada2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb armes.
Ex.: Segons la sentència s’ha d’estar dos anys i quatre mesos a la presó per atracament a mà armada.
es a mano armada

armada f.
Vocabulari forestal
pesca continental
Sin. compl.: cameta f.

armada f.
Diccionari de pesca
pesca
Guarniment de la canya de pescar format per ham i llinya, o bé per llinya, pèl de cuca i ham.
Sin. compl.: cameta f.
es sedal con anzuelo m.

armada f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conjunt d’anyells o de porcells que el pagès compra acabats de desmamar, per engreixar-los i vendre’ls en ser grossos.

armat | armada adj.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Dit de les partícules o masses sedimentàries recobertes, i alhora protegides, per materials de composició diferent d’allò que recobreixen (grans de sorra i grava, pilotes d’argila, pel·lícules d’alteració, partícules relictes, etc.).
en armoured
es armado

bomba armada f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba volcànica que inclou fragments lítics accidentals, com a conseqüència d’haver-se format durant una explosió hidromagmàtica.
en armoured bomb
es bomba armada

expectació armada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Expectació, bé que amb tots els dispositius i recursos a punt per si cal intervenir.

faixa armada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Konsole
en ring beam
es cadena, encadenado, zuncho
fr ceinture de béton armé

fer armada c. v.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Destinar cries d’una determinada espècie domèstica, una vegada desmamades, al seu engreix.
es recriar v. tr.