Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureĂ cid aromĂ tic (DEM)
 quĂ­mica
veureaigua aromàtica destil·lada (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
veurealcohol aromĂ tic (DEM)
 quĂ­mica
veureaminoĂ cid aromĂ tic (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurearoma (VOCFOR)
 tòfones
veurearomatasa (VOCBIOREP)
 biologia
veurearomatasa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veurearomĂ tic -a (DEM)
 quĂ­mica
veurearomĂ tic -a (DEM)
 quĂ­mica
veurearomaticitat (DEM)
 quĂ­mica
Cerca aroma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid aromĂ tic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Qualsevol dels integrants d’un grup d’àcids que contenen una funció carboxílica unida al benzè o a un anell aromàtic.

aigua aromàtica destil·lada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Qualsevol de les solucions aquoses obtingudes destil·lant amb aigua o al vapor (a pressió ordinària o al buit, amb maceració prèvia o sense) certes plantes i flors. Són anomenades també així les solucions similars preparades sense destil·lar, dissolent en aigua olis essencials detergents suficientment solubles, o àdhuc productes sintètics odorants. Llur importància havia estat gran en farmàcia, però actualment han caigut en desús.

alcohol aromĂ tic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Qualsevol fenol.

aminoĂ cid aromĂ tic c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: degradaciĂł dels aminoĂ cids aromĂ tics c. nom. f.
en aromatic amino acid subst.

aroma f.
Vocabulari forestal
tòfones

aromatasa f.
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
biologia
en aromatase subst.
es aromatasa f.

aromatasa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Sistema enzimàtic del reticle endoplasmàtic, implicat en la síntesi d’estrogen, que conté citocrom P-450 i que converteix l’androstendiona i la testosterona en estrona i estradiol, respectivament.

aromĂ tic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Dit dels composts orgànics que manifesten aromaticitat i en particular de les substàncies que tenen en llur molècula un nucli benzènic o més.

aromĂ tic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Relatiu o pertanyent als composts aromĂ tics i a llurs reaccions.

aromaticitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Fenomen en virtut del qual certes substĂ ncies orgĂ niques cĂ­cliques, la composiciĂł ponderal de les quals indica insaturaciĂł —com ara el benzè i els seus derivats—, posseeixen un conjunt de propietats especials caracterĂ­stiques que les distingeixen de les substĂ ncies alifĂ tiques o alicĂ­cliques i en particular de les olefines (a les quals, a jutjar per la composiciĂł ponderal, haurien d’assemblar-se): estabilitat termodinĂ mica elevada; caracterĂ­stiques espectrals peculiars; en un camp magnètic, existència d’un corrent d’electrons en el cicle; distĂ ncies carboni-carboni intermèdies entre les d’un enllaç simple i les d’un enllaç doble; escassa reactivitat quĂ­mica i, en particular, gran predomini de les reaccions de substituciĂł respecte a les d’adhesiĂł.