Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurearrencar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurearrencar1 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurearrencar (NOV)
 enginyeria
veurearrencar (DPF)
 transport ferroviari
veurearrencar (DAGRIC)
 agricultura
veurearrencar2 (VOCFOR)
 el suro
Cerca arrencar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arrencar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Treure d’arrel una planta.
Algunes polítiques agràries, en certs moments, subvencionen l’arrencada de plantacions (olivera, vinya o una altra). També pot ser una iniciativa dels agricultors, ja sigui per renovar una plantació vella o per disminuir l’excés de producció. En posicions de vessant, segons l’època en què es dugui a terme, el risc de pèrdua de sòl per erosió pot arribar a ser molt alt.
en to grubb up
es arrancar
fr arracher
gl arrincar
pt arrancar

arrencar1 v. tr.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
Sin. compl.: arrancar v. tr.

arrencar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 15 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 50 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 56 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 57 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 58 de la primera sèrie.
en to start v.
es arrancar v. tr.
fr démarrer v. intr.
it avviare v. tr.

arrencar v. intr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Començar el tren el seu desplaçament.
es arrancar

arrencar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Arrencar una planta des de l’arrel.
Sin.: arrabassar v. tr.
es arrancar v. tr.

arrencar2 v. tr.
Vocabulari forestal
el suro