Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurearreu (DPESCA)
 pesca
veurearreu (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurearreus (VOCFOR)
 animals i llurs guarniments
veurearreus (DAGRIC)
 agricultura
veurearreus (DRAMAD)
 ramaderia
veurecarreu (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurecarreu (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurecarreu (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecarreu (LMC)
 construcció
veurecarreuada (VOCFOR)
 correcció de torrents
Cerca arreu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arreu m.
Diccionari de pesca
pesca
Ormeig.
Sin. pref.: ormeig m.

arreu m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Accessori que s’acobla a les màquines o animals per a realitzar un treball agrícola determinat.
en implement, tool
es apero
fr outils agricoles, instruments aratoires
gl apeiro, aveño
pt implemento

arreus m. pl.
Vocabulari forestal
animals i llurs guarniments
Sin. pref.: guarniments m. pl.

arreus m. pl.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Guarniment complet d’un cavall de tir o d’una bístia de càrrega o de sella, constituït principalment per la sella i la brida.
es arreos m. pl.

arreus m. pl.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Guarniment complet d’un cavall de tir o d’una bèstia de càrrega o de sella, constituït per un conjunt de peces de cuir, de fusta i de metall.
es arreos m. pl.

carreu m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. compl.: pedra de tall c. nom. f., pedra picada c. nom. f., pedra tallada c. nom. f.
es sillar m.
fr pierre de taille c. nom. f.

carreu m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Pedra tallada ordinàriament en forma de paral·lelepípede rectangular, emprada per a la construcció.
V. t.: pedra de tall f.
en buildingstone, freestone
es sillar
fr pierre de taille

carreu m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bloc de pedra tallada, de forma geomètrica definida, que per la seva grandària no és manejable per una sola persona.
V.: bancal de pedra seca c. nom. m.
en ashlar, stone block
es sillar
fr pierre de taille
gl cantaría, pedra de cantaría
pt pedra talhada

carreu m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: mitjà m.
de Haustein, Quaderstein
en ashlar
es sillar
fr pierre de taille

carreuada f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
es sillería f.